Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКоефіцієнт потужності електропривода
Читайте также:
  1. Вибір потужності електродвигунів
  2. Втрати потужності та енергії електропривода в режимі, що встановився та в перехідних режимах.
  3. ЗАМКНЕНІ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ІЗ ДВИГУНАМИ ЗМІННОГО СТРУМУ
  4. ІМПУЛЬСНИЙ СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ
  5. Коефіцієнт
  6. Коефіцієнт використання маневрових локомотивів
  7. КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ
  8. Коефіцієнт контингенції та асоціації
  9. Коефіцієнт Пірсона та Чупрова

Електропривод змінного струму споживає з мережі активну Р і реактивну Q потужності. Активна потужність витрачається на здійснення електроприводом корисної роботи й покриття втрат у ньому, а реактивна потужність забезпечує створення електромагнітних полів двигуна й безпосередньо корисної роботи не виконує.

Коефіцієнт потужності електропривода характеризує його як споживача електроенергії

,

де S – повна споживана потужність.

Кут φ визначає зсув фаз між напругою мережі й струмом електропривода. Електропривод, споживаючи реактивну потужність, додатково навантажує систему електропостачання , викликаючи додаткові втрати напруги й енергії в її елементах.

Для більшості АД . Для цих значень , тобто АД на кожен кіловат активної потужності споживає з мережі 0,5...0,75 квар реактивної потужності. Чим нижче cosφ, тим більшу реактивну потужність споживає АД з мережі, завантажуючи її додатковим струмом і викликаючи в ній додаткові втрати.

Коефіцієнт потужності АД істотно залежить від його навантаження. При холостому ході АД коефіцієнт невеликий, оскільки відносно велика частка реактивної потужності в порівнянні з активною. У міру збільшення навантаження АД зростає й cosj, досягаючи свого максимального значення приблизно в області номінального навантаження. Залежність cosj від кратності механічного навантаження для АД серії 4А при різних рівнях номінальних cosjн зображена на рис. 3.6.

Рис. 3.6

Асинхронні двигуни є основними споживачами реактивної потужності в системі електропостачання. Для зниження споживання АД реактивної потужності й тим самим підвищення коефіцієнта потужності необхідно виконати наступне:

·замінити недовантажені АД двигуном меншої потужності. При заміні АД меншої потужності буде працювати в області більших навантажень із більшим значенням cosj. Крім того, ККД повністю завантаженого двигуна буде високим;

·понизити напругу в АД, що працює з малим завантаженням. При цьому зменшуються споживаний з мережі струм і реактивна потужність та підвищується cosj. Реалізується це за допомогою регулятора напруги або перемиканням обмотки статора зі схеми трикутника на зірку, що призводить до зниження напруги на обмотці кожної фази в раз;

·обмежити холостий хід АД;·застосувати СД замість АД;

·використати компенсуючі пристрої.

 

3.3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 97; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты