Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКұрстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау
Читайте также:
  1. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары
  2. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  3. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  4. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  5. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  6. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  7. І. Емтиханға дайындалуға және өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар
  8. ІІ. Өзін-өзі тексеруге арналған тесттер
  9. Оқу жылына «Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар» пәніне «Медбике ісі» мамандығы бойынша ІІІ курс білім алушыларына арналған

Кұрстық жұмысы дәрiс және тәжiрибелiк сабақтар сұрақтарын терең оқу үшiн керек.

Жұмыстың басты мақсаты студенттерді қазіргі қоршаған орта туралы, оның өзгеру динамикасы мен биосфераға әсерінің осы кездегі көзқарастармен таныстыру.

Пәндi оқытудың негізгі міндеттері – Биосфераның қазіргі және болашақ жағдайына қоршаған ортаның басты маңызын көрстеу; студенттердің курстың барлық салалары бойынша іргелі білімдері беру: атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфераның тұрақтылығын сақтау.

Пәндi оқығаннан соң студенттер:

- қоршаған ортанын өзгеру динамикасын және биосфераға әсерің бiлуi тиiс.

- ҚО – ның факторларының әсерінен тірі объектілердің қасиеттерінің өзгеруің бiлуi тиiс.

- Өзінің алған теориялық білімдерін практикалық іс - әрекетте қолдануы істей білу керек.

- ҚО – ның биоиндикациялық жағдайын практикалық іс - әрекетте қолдану істей білу керек;

 

Кұрстық жұмысы ұсынылған әдебиет бойынша орындалады, көлемі 25-35 бет. Эмтихан дейін тапсырылады және қорғалады. Осы кұрстық жұмысқа арналған әдебиеттер осы құралдың аяғында берілген. Керек әдебиеттерді өз қалауынша таңдауға болады.

Нұсқаны таңдау

Сынақ кітапшасының соңғы саны немесе соңғы 2 санының қосындысы бойынша таңдалады.


«Биологиялық экология» пәні бойынша курстық жұмыс тақырыптары.

Эк-242

 

Қазақстан және шет елдердегі экологиялық зерттеулер
Адам мен табиғат арасындағы қарым қатынастарының даму тарихы
Әлемдік экологиялық мәселелері. Озон қабаты және озон тесіктері
Әлемдік экологиялық мәселелер: климаттың өзгеруі
Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі
Қазақстандағы қоршаған ортаны қорғау және жер ресурстарын тиімді пайдалану
Қазақстандағы су ресурстарын тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау
Қоғамның тұрақты дамуы
Ерекше қорғалатын табиғи территориялар
Қоршаған ортаны басқару мен жоспарлау ұстанымдары
Экология және адам денсаулығы
Қазақстандағы экологиялық білім беру
 
ҚР-ғы экологиялық сараптама
Экологиялық ғылым мен оның құрамдас бөлігі ретіндегі биологиялық экологияның негізгі даму кезеңдері
Қазақстанның климаттық зоналылығы, негізгі су және жер беті экожүйелері мен олардың ерекшеліктері
ҚР-ң табиғатты қорғау заңнамасы

 ДебиетНегізгі:

1.Кречвалуш В.В., Комендар В.И. Биологическая экология редких видов.-Львов: СВИТ, 1990.

2.Одум Ю. Экология в 2-х томах. М., Мир, 1986.

3. Редкевич В.А. Экология. Минск,ВШ, 1997.

4. Бигон М.И.и др. Экология особи, популяции и сообщества. М., 1989.

5. Бродский А.к. Краткий курс общей экологии. С-Пб., 1992.

6. Бейсенова А.С., Шилдебаев Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология. Алматы: Гылым, 2001.

7. Тарасов А.О. Экология и охрана природы. Москва, 1990.

8.Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алма-Ата, «Ана тілі», 1991.

9. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М.: Издательство ЮНИТИ, 1998.

Қосымша:

1.Горелов А.А. Экология. Курс лекций. Москва, «Центр», 1997.

2. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. С-Пб, Химия, 1996.

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие. Москва, 1998.

4. Саданов А.К., Сванбаева З.С. Экология. Алматы: «Агроуниверситет», 1999.

5. Сагимбаев Г.К. Экология и экономика. Алматы: 1997.

6. Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа, 2000.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты