Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТрифазні системи
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  3. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  4. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  5. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  6. Вимоги до системи пожежного захисту
  7. Виробничі системи
  8. Виховна системи І. Канта.
  9. Впровадження та вдосконалення системи
  10. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної світової системи

 

Розрахункова схема окремої фази генератора (наприклад, фази А) має вигляд, зображений на рис.4.4. Але частіше її показують так, як зображено на рис.4.5. На цих схемах r, xА, – відповідно активний, реактивний і повний опори обмотки.

 

 
 

 


Кожну фазу (обмотку) трифазного генератора можна з'єднати з
окремим споживачем електричної енергії (фазою навантаження), як показано на рис.4.6. У цьому випадку створюється незв'язана трифазна система з трьома
самостійними колами і шістьма проводами. Така система неекономічна і тому
не знайшла застосування.

 


Три фази генератора або три фази навантаження можна з'єднати за схемою
зірки, при цьому однойменні затиски фаз генератора або фаз навантаження
поєднуються в один вузол (рис.4.7).

 

 


Якщо фази генератора і навантаження, які з'єднані за схемою зірки, поєднати між собою, то створиться зв'язана трифазна чотирипровідна система (рис.4.8).

 
 

 


Три проводи, що з'єднують початки фаз генератора і навантаження,
називаються лінійними, а четвертий, який з'єднує вузли схеми генератора і схеми навантаження, називається нульовим (нейтральним) проводом. Відповідно струм, що проходить по лінійному проводу, називається лінійним струмом, а по нульовому (нейтральному) проводу – нульовим (нейтральним) струмом.

Відповідно до першого закону Кірхгофа

iN = iА + iB + iC. (4.4)

Три фази генератора або три фази навантаження можна з'єднати за схемою
трикутника: кінець першої фази з'єднується з початком другої і так далі (рис.4.9).

 
 

 

 


Якщо фази генератора і навантаження, які з'єднані за схемою трикутника,
поєднати між собою, то створиться зв'язана трифазна трипровідна система (рис.4.10).

 
 

 


Можна також створити зв'язані трифазні трипровідні системи зі схемами
з'єднання фаз генератора і навантаження: зірка – зірка, зірка – трикутник, трикутник – зірка.

 

Запитання для самоконтролю

1. Складіть розрахункову схему фази А генератора для миттєвих значень.

2. Складіть спрощену розрахункову схему фази А генератора для миттєвих значень.

3. Що таке незв'язана трифазна система?

4. Що таке зв'язана трифазна система?

5. Що таке лінійний провід?

6. Що таке нульовий (нейтральний) провід?

7. Приведіть приклад зв'язаної трифазної чотирипровідної системи.

8. Приведіть приклади зв'язаних трифазних трипровідних систем.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 74; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты