Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормативні прибавки врожаю сільськогосподарських культур внаслідок дотримання технологічних вимог
Читайте также:
  1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  3. II. Чувственная культура
  4. III. Смешанные типы ментальности и культуры
  5. III. Физкультура и холодная вода.
  6. IV. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА
  7. Quot;Просвіти" та їх роль у культурному процесі
  8. Quot;Українізація" 20-х років як соціокультурний процес.
  9. XIX век – «золотой век» русской культуры.
  10. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  В % до базової врожайності
    Культури   Глибин загортання насіння Ширина міжрядь Висота зрізування рослин при скошуванні Своєчасність виконання робіт Відповідність швидкості руху агрегату виконання мех.. робіт Збереження відповідної густоти насаджень с/г культур Всього прибавка
Зернові зерно/солома - - -
Соняшник - -
Кукурудза на силос і зелений корм -
Кормові коренеплоди - -
Однорічні трави: - на сіно на - зелений корм   5 5   - -   2 2     3 3   5 5  
Баштанні кормові - - - -
Багаторічні трави: - на сіно - на зелений корм   - -   - -       3 3   5 5  

 

часом і простором, це дозволить забезпечити єдність процесу і раціонально використати живу працю; правильне комплектування агрегатів; вибір режиму роботи, напрям, способи руху агрегатів, встановлення послідовності виконання окремих операцій; при організації ручних робіт необхідна забезпеченість раціонального використання живої праці, її забезпеченість, оптимальні фізичні зусилля працівників, раціональні режими праці та відпочинку.

Додержання даних організаційно-економічних вимог дає можливість підвищити врожайність сільськогосподарських культур на 10%.

Визначення планової врожайності за середньопрогресивним показником досягнутої врожайності розраховується як середня арифметична між урожайністю середньозваженою та найвищою в даному господарстві й обчислюється за формулою:

Всп = (Всз + Вн) : 2, (2)

де: Всп - врожайність планова середньопрогресивна, ц/га;

Всз - середньозважений показник урожайності за останні 3 роки, ц/га;

Вн - врожайність найвища, ц/га.

Планова врожайність, визначена за цим способом, певною мірою враховує прогресивну технологію, організацію праці та інші складові, які дали змогу одержати найвищий урожай, що комплексно враховується при розрахунках середньопрогресивної величини.Множенням визначеної тим або іншим способом планової врожайності на посівну площу по культурах (середні дані за 3 роки) одержимо валовий збір основної продукції, а мно­женням основної продукції на коефіцієнт переводу побічної про­дукції в основну одержимо додаткову кількість ос­новної продукції. Коефіцієнт переводу побічної продукції в основну дорівнюють: озима пшениця, жито озиме – 0,7, ячмінь – 0,08, кукурудза на зерно 0,17, цукрові буряки - 0,12.

Проведені розрахунки заносяться в таблицю 4, яка є заключ­ною при виконанні даного завдання.


Таблиця 4

Розрахунок планової врожайності і валових зборів продукції рослинництва

Культура Середньозважена врожайність, ц/га Приріст урожайності за рахунок, ц/га Планова врожайність, ц/га Площа посіву, ц/га Валовий збір продукції, ц
агротехнічних заходів дотримання технологічних вимог дотримання організаційно-економічних вимог Прибавка врожайності всього
Озима пшениця 22,3 15,27 4,0 2,2 21,47 43,77
Жито озиме 20,8 11,27 3,7 2,1 17,07 37,87 1893,5
Ячмінь 18,9 10,36 3,4 1,9 15,66 34,56
Соняшник 9,5 11,32 2,0 0,9 14,22 23,72
Кукурудза на зерно 34,3 7,6 9,6 3,4 20,6 54,9
Буряк кормовий 150,2 106,25 34,5 15,0 155,75 305,95 3059,5

 
Завдання 2.Розрахувати потреби в добриві та їх вартість

 

Методика виконання.

Потребу в добривах визначають, враховуючи запланований рівень врожайності сільськогосподарських культур, грунтово-кліматичні умови (картографічні матеріали);винос поживних речовин з урожаєм і надходження у ґрунт з кореневими речовинами.

При розрахунку прибавки врожаю за рахунок внесення органічних і мінеральних добрив (табл..2) по озимій пшениці нами були застосовані слідуючи норми внесення мінеральних добрив: азотні 0,40 ц.д.р./га, фосфорні 0,50 ц.д.р./га/га; калійні - 0,50 ц.д.р./га; органічні – 10 т/га.

Для визначення загальної кількості органічних добрив, що планується внести під озиму пшеницю необхідно площу посіву помножити на норму внесення органіки т/га:

500 га х 10 т=5000 т.

Розрахуємо потребу в мінеральних добривах по озимій пшениці:

- азотні добрива (гр.9) 500 га х 0,40 ц.д.р./га =2 00 ц.д.р.;

- фосфорні добрива (гр.16) 500 га х 0,50 ц.д.р./га = 250 ц.д.р.;

- калійні добрива (гр.23) 500 га х 0,50 ц.д.р./га = 250 ц.д.р.

Далі необхідно визначити кількість добрив у фізичній масі, для цього існують певні коефіцієнти переводу діючої речовини у натуру (наведені у додатку).

Визначити вартість добрив можна за натуральними фізичними показниками потреб в них та вартістю 1ц добрив по видах. Приклад розрахунку вартості органічних та мінеральних добрив наведено у таблиці 7. Так, під пшеницю озиму плануємо внести 5000 т органіки по 10 грн./т., загальна вартість складе 50000 грн. Вартість мінеральних добрив розрахована по видах виходячи з ціни за 1ц фізичної маси: аміачна селітра 180,0 грн./ц.; суперфосфат простий - 105 грн./ц.; калійна сіль стандартна - 85,0 грн./ц. Вартість мінеральних добрив для озимої пшениці складе:588 х 180,0 + 1337,5 х 105+600 x 85,0 = 297,3 тис.грн

Річний обсяг заготівлі органічних добрив можна розрахувати на основі запланованого поголів'я тварин та норми виходу гною за рік від 1 голови, (табл.6.).

Таблиця 6


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 47; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты