Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТолтыру үрдісінің соңында цилиндрдегі ауа температурасы (сығылу басы).
Читайте также:
  1. Ауаның температурасы, ылғалдылығы, қозғалу жылдамдығы және олардың гигиеналық маңызы.
  2. Дәріс №1. Кемістік және компенсация (орын толтыру).
  3. Жану үрдісінің соңындағы көрсеткіштерді есептеу
  4. Күн тәртібі мен оқу–тәрбие үрдісінің гигиеналық негіздері.
  5. Мектеп оқушыларының күн тәртібі мен оқу – тәрбие үрдісінің гигиеналық негіздері.
  6. Мектепке дейінгі жастағы балалардың күн тәртібі мен оқу–тәрбиелеу үрдісінің гигиеналық негіздері.
  7. Орғаныс ғимараттарын толтыру және оған келіп-кету тәртібі

-Компрессордан кейінгі (ауа салқындатқыш алдында) ауа температурасын( Тк ) анықтау:

мұнда: Рк - үстеме үрлеу қысымы, МПа; Ро – қоршаған орта қысымы, МПа;

hа.к. – компрессордің ПӘК.

-Салқындатқыштан шығудағы ауа температурасы (дизелдің кіру органдары алдында):

үстеме үрмелеу үшін Т1к = Тк - (Тк - То)×wохл

үстеме үрмелеусіз Т1к= То

мұнда: wохл = (0,5¸0,9) – салқындату дәрежесі;

То – қоршаған орта температурасы, К;

Тo = to + 273 (K)

- Толтыру соңындағы ауа температурасы (сығымдау басы)

, K

мұнда: – цилиндр қабырғаларынан ауаның қызуы;g - қалдықты газдар коэффициенті

Тост.г. – қалдықты газдар температурасы.

Дизелдің түрлеріне байланысты DТ, g ,Тост.г. шамаларының мәндерін қабылдауға болады:

Дизель түрлері g Тост.г,
Төртырғақты 5-10 0.03 ¸ 0,06 800¸900 К
Екіырғақты 5-15 0.04 ¸ 0,1 700¸800 К

- Дизельге берілетін ауа тығыздығы

кг/м3

мұнда: - ауаның газ тұрақтысы; mb=28.95 кг/кмоль –1 кмоль ауа массасы.

R = 8314 Дж/кг· К - әмбебап газ тұрақтысы.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты