Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТапсырмалары.
1-семинар.Философия пәні: ұғымы мен мазмұны.

1.Философия пәні және мазмұны.

2.Дүниетанымның формалары мен типтері.

3.Философия және ғылым, философияның негізгі қызметтері.

4.Философияның мәдени-алғышарттары және негізгі бағыттары.

2-семинар.Ежелгі Үнді философиясы.

 

1.Ежелгі үнді философиясының ерекшелігі.

2.Ведалар – Үнді мәдениетінің көне ескерткіші және ертедегі үнді философиясының бастауы ретінде.

3.Ежелгі үнді философиясының ортодоксалды және ортодоксалды емес мектептері.

3-семинар.Ежелгі Қытай философиясы.

1.Көне Қытай философиясының пайда болуы, негізгі кезеңдері.

2.Конфуцийдің әлеуметтік-этикалық ілімі.

3. Доасизм.

4.Легистердің саяси-этикалық ілімдері.

 

4-семинар.Ежелгі Грек философиясы.

 

1.Антика философиясының пайда болуы және даму ерекшелігі.

2.Алғашқы негіз мәселелері. Милет және Элей мектептері.

3.Классикалық философия.

4.Эллиндік философия.

 

5-семинар.Ортағасырлық батысеуропалық философия.

 

1.Орта ғасырлық философияның ерекшелігі, оның дамуының негізгі кезеңдері.

2.А. Августин: құдай мен адам туралы ілімі, жеке тұлға концепциясы

3.Ф. Аквинскийдің философиясы схоластика жүйесі ретінде.

4.П.Абеляр концептуализмі.

 

6-семинар.Ортағасырлық араб – түрік философиясы.

1.Араб-мұсылман мемлекеттеріндегі мәдениет және дін.

2.Әл-Кинди мен Әл-Газали философиясы.

3.Ибн-Синаның ғылыми-философиялық шығармашылығы және Ибн-Рушдтың діни көзқарастары.

4.Әл-Фарабидің философиялық көзқарастарының жүйесі

 

7-семинар. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы.

 

1.Қайта өрлеу дәуір философиясындағы гуманизм бағыты.2.Н. Макиавеллидің әлеуметтік - саяси философиясы.

3.Қайта өрлеу дәуір философиясындағы социал - утопистік бағытының ерекшеліктері.

 

 

8-семинар.Жаңа дәуір философиясы.

1.«Жаңа дәуір» және «жаңа еуропалық философия» түсініктерінің ерекшеліктері.

2.Жаңа дәуір философиясындағы рационалистік және эмпиристік тенденциялар.

3.Дж. Локк пен Т.Гоббстың қоғамдық-саяси концепциясы.

4.Д.Беркли мен Д.Юмның субъективті философиясы.

9-семинар .Неміс классикалық философиясы.

1.Неміс философиясына жалпы түсінік. И.Кант этикасы

2.Гегельдің философиялық жүйесі.

3.Фихте және Шеллинг философиясы.

 

10- семинар..XIX ғ. мәдениетіндегі батысеуропалық философия.

 

1.XIX ғ. мәдениетіндегі батысеуропалық философиясының ерешеліктері.

2.Иррационализм.

3. Шопенгауэрдің «билікке ерік мәселесі».

4.Фрейдтің «санасыздық» ілімі.

 11- семинар.Орыс философиясы

1.Н.Бердяев орыс философиясындағы христиандық-экзистенциалистік бағыттың өкілі ретінде.

2.Ф. Достоевский шығармашылығының философиялық мазмұны.

3.В. Соловьевтің махаббат философиясы.

4.Л. Толстойдың адамгершілік философиясы.

 

12-семинар.Қазақ философиясы.

І.Қазақ философиясының қалыптасуының әлеуметтік - мәдени алғы шарттары.

2.Асан Қайғы шығармашылығындағы экзистенциалдық сарын. Бақыт мәселесі. Жерұйықты іздеу.

3. Қазақ ағартушылық философиясының ерекшеліктері - Ш.Уәлиханов, Ы Алтынсарин.

4.Абай іліміндегі адам мәселесі.

5.Ш.Құдайбердиевтің философиялық-діни көзқарастары

13- семинар.XX ғ.- XX I ғ. мәдениетіндегі батыс философиясы.

1. XX ғ. әлемдік философияның даму ерекшеліктері.

2.Неопозитивизм және постпозитивизм; логика және ғылыми методологияның проблемасы.

3.Экзистенциализм: адам мәселесін іздестірудегі жаңа ізденістер.

4.Батыстағы жаңа «технократиялық» толқын.

 

14 - семинар. Онтология.

1.Болмыс ұғымы, оның мәні және ерекшелігі.

2.Адам болмысының әлеуметтік-мәдени мәні.

3.Онтологияның ұғымдары.

 

15- семинар. Гносеология.

1.Таным – шындықты бейнелеу формасы.

2.Танымның объектісі және субъектісі.3.Сезімдік және рационалдық таным формалары.

4.Ғылым - танымның арнаулы формалары ретінде.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты