Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Факультет економіки та бізнесу
Факультет економіки та бізнесу

Кафедра організації виробництва та агробізнесу

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПО ТЕМІ „ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СКОТАРСТВА”

для студентів ОКР „Бакалавр”

з напряму підготовки 6.030504 „ Економіка підприємства ”

 

Мелітополь, 2013

 

Організація виробництва.Методичні вказівки до практичних занять по темі „Вдосконалення організації скотарства” для студентів факультету економіки та бізнесу ОКР „Бакалавр” з напряму підготовки 6.030504 ”Економіка підприємства”. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013. - 42 с.

Розробники:к.е.н., доцент Агєєва І.В.

Рецензент:к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ТДАТУ Тебенко В.М.

 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри організації виробництва «» ___20_ р., протокол № .

Затверджено методичною комісією економічного факультету « _» 20__ р., протокол № .

 


 

ЗМІСТ

Вступ  
Завдання 1  
Завдання 2  
Завдання 3  
Завдання 4  
Завдання 5  
Завдання 6  
Завдання 7  
Критерії оцінювання  
Список літератури  
Додаток  

 

Вступ

 

Тваринництво є важливою галуззю економіки України, що забезпечує населення продуктами харчування, легку та харчову промисловість – сировиною. У сільському господарстві більшості районів держави скотарство є однією з провідних галузей. Виробництвом продукції скотарства займаються підприємства різних типів, однак переважає надходження молока і яловичини зі спеціалізованих господарств.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Організація виробництва” по темі „Вдосконалення організації скотарства” для студентів факультету економіки та бізнесу ОКР „Бакалавр” спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства” розроблені у відповідності до робочої програми курсу.

Мета даних вказівок – дати комплекс вправ, що охоплюють основні питання методики розрахунків щодо вивчення теми ”Організація скотарства” Вони включають розв’язання практичних завдань. По кожному завданню подається методика виконання. Завдання виконується по індивідуальному варіанті, які наведені в Додатку.

Перед виконанням розрахункових завдань необхідно опрацювати теоретичний матеріал по темі, основну та додаткову літературу. Розрахунки проводяться у вказаних таблицях; при необхідності окремо здійснюються допоміжні розрахунки. Для здійснення розрахунків необхідно використовувати лекційний матеріал та наведені формули.

ТЕМА „ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СКОТАРСТВА”

Мета: набути практичних навичок та засвоїти методику щодо планування продуктивності худоби; розрахунку плану парування худоби та надходження приплоду; розрахунку помісячного та річного обороту стада; розрахунку плану відгодівлі великої рогатої худоби та виробництва молока; розрахунку планової потреби у кормах.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты