Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика виконання. Планування молочної та м'ясної продуктивності худоби – важливий етап складання виробничої програми по скотарству
Планування молочної та м'ясної продуктивності худоби – важливий етап складання виробничої програми по скотарству. Її розробка починається з аналізу розвитку галузі за минулі роки і обґрунтування кількісних та якісних показників на запланований рік.

Структура стада – це процентне співвідношення статево–вікових груп тварин даного виду на певну дату.

Структура стада формується під впливом потреби в тих чи інших видах тваринницької продукції. На структуру стада впливають: рівень розвитку галузі, розміри, вік і строки реалізації ремонтного та надремонтного молодняку, щорічний плановий темп приросту загального поголів'я , строки господарського використання тварин. Слід розрізняти фактичну й раціональну структуру стада. Під фактичною структурою розуміють співвідношення статево–вікових груп тварин на той чи інший строк.

В таблиці 1 наведений приклад структури стада на плановий рік.

Таблиця 1

Структура стада на початок планового року.

Групи тварин Кількість голів Жива маса
всього, ц однієї голови, кг
Корови
Нетелі 529,1
Телиці народження позаминулого року 679,8
Телиці народження минулого року 618,0
Бички народження позаминулого року 734,4
Бички народження минулого року 656,0
Доросла худоба на відгодівлі 138,0
Всього 7855,3

 

При визначенні планової продуктивності худоби враховують досягнутий (у середньому за 3–5 попередніх років) рівень, потенціальні генетичні (породні й племінні) можливості стада, його вік та темпи оновлення, стан та заходи щодо поліпшення кормовиробництва та годівлі худоби у запланованому році, посилення людського фактору (насамперед підвищення професійної майстерності) за рахунок більш повної реалізації матеріальних інтересів та стимулів.

Розрахунки по визначенню рівня продуктивності худоби на плановий рік показано в таблиці 2.

Жива маса худоби визначається за формулою:

, (1)

де Мі – маса худоби і–го віку, кг;

Ті – тривалість життя і використання тварин, днів (кормо–днів);

nі – середньодобовий приріст живої маси худоби в і–му віці, кг;

Мн – маса худоби при народженні, кг.

1. Телиці ремонтні (вік парування 18 місяців)

(365*0,615) + (182,5*0,500) + 27* = 342,7 кг;

2. Нетелі після отелу (при переводі в основне стадо)

(365*0,615) + (182,5*0,500) + (280*0,257) + 27 = 414,7 кг;

3. Телиці на м'ясо після відгодівлі (вік 18 місяців)

(365*0,602) + (182,5*0,625) + 27 = 360,7 кг;

4. Бички на м'ясо після відгодівлі (вік 18 місяців)

(365*0,612) + (182,5*0,655) + 27 = 369,9 кг;

5. Доросла худоба після 2–х місячної відгодівлі

(60,8*0,764) + 430** = 476,4 кг;

* – 27 кг – жива маса теляти при народженні;

** – 430 кг – жива маса корів, які поставлені на відгодівлю.

 


Таблиця 2

Розрахунок рівня продуктивності худоби на плановий рік.

Показники Надій молока на корову, кг Середньодобовий приріст живої маси, г
Телиць ремонтних Нетелей Молодняку на м'ясо
до 12 місяців від 12 до 18 місяців до 12 місяців від 12 до 18 місяців дорослої худоби на відгодівлі
телиці бички телиці бички
В середньому за 3 роки
У минулому році: – за планом
– фактично
Можливий приріст продуктивності по відношенню до досягнутого рівня
Рівень продуктивності на плановий рік

 


Завдання 2.Скласти план парування та надходження приплоду.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты