Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика виконання. Планування виробництва м’яса великої рогатої худоби передбачає насамперед обґрунтування планових середньорічних приростів по окремих групах худоби

Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  3. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  4. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  5. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  6. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
  7. В. Методика выбора оптимальной структуры управленческих отношений в зависимости от стратегии фирмы и др. факторов внешней и внутренней среды фирмы.
  8. Вариационный ряд и методика его составления
  9. Види вправ з лексики й методика їх проведення
  10. Виды средних величин, методика их вычисления

Планування виробництва м’яса великої рогатої худоби передбачає насамперед обґрунтування планових середньорічних приростів по окремих групах худоби. При цьому треба проаналізувати досягнутий рівень приросту за кілька минулих років, враховуючи породність, особливості умов годівлі, догляду за утриманням поголів’я, його вік, господарське призначення тощо. Приймемо, що в нашому господарстві з урахуванням усіх зазначених вимог планується мати приріст поголів’я, наведений у таблиці 2.

На відгодівлю ставлять всіх бичків віком старше року, вибракувані корови та надремонтних телиць. В нашому прикладі на відгодівлю протягом року можна поставити 222 телиці, 410 бичків та 190 корів (див. таблицю 6).

Далі визначаємо поголів’я худоби по місяцям у відповідності з даними помісячного обороту стада. З січня досягнуть віку одного року і будуть знаходитися на відгодівлі 18 надремонтних телиць та 34 бички, що народилися в січні минулого року (див. таблицю 5), а в березні – 19 телиць та 34 бички, що народилися в березні минулого року.

Жива маса однієї голови ВРХ при постановці на відгодівлю визначається за формулою, що наведена в роботі № 1.

, (12)

1. Телиці на м’ясо при постановці на відгодівлю (у віці 12 місяців):

М = (365 * 0,602) + 27 = 246,7 кг.

2. Бички на м’ясо при постановці на відгодівлю (у віці 12 місяців):

М = (365 * 0,612) + 27 = 250,4 кг.


Таблиця 7

План відгодівлі великої рогатої худоби.

Показники Телиці Бички Корови Разом
кількість, голів жива маса, т кількість, голів жива маса, т кількість, голів жива маса, т кількість, голів жива маса, т
Жива маса 1 голови:                
при постановці на відгодівлю   0,2467   0,2504   0,4147    
при закінченні відгодівлі   0,3607   0,3699   0,4764    
приріст за період відгодівлі   0,114   0,1195   0,062    
Є на відгодівлі на початок року 37,6 74,5 13,8 125,8
Постановка на відгодівлю:                
у січні 4,44 8,51 6,22 19,17
у лютому 4,44 8,51 6,22 19,17
у березні 4,69 8,51 6,63 19,83
Разом за 1 квартал 13,57 25,53 19,07 58,17
у квітні 4,69 8,51 6,63 19,83
у травні 4,93 8,51 6,63 20,07
у червні 4,93 8,51 6,63 20,07
Разом за 2 квартал 14,55 25,53 19,89 59,97
у липні 4,44 8,51 6,63 19,58
у серпні 4,19 8,51 6,63 19,33
у вересні 4,44 8,51 7,05 20,0
Разом за 3 квартал 13,07 25,53 20,31 58,91
у жовтні 4,44 8,51 7,05 20,0
у листопаді 4,69 8,76 6,22 19,67
у грудні 4,44 8,76 6,22 19,42
Разом за 4 квартал 13,57 26,03 19,49 59,09
Разом за рік 54,76 102,62 78,76 236,14
Прибуття з відгодівлі:                
у 1 кварталі 19,11 37,7 21,4 78,2
у 2 кварталі 19,8 38,5 22,4 80,7
у 3 кварталі 19,8 37,7 22,9 80,4
у 4 кварталі 21,3 37,7 23,8 82,8
Всього за рік 151,6 90,5 322,1
У розрахунку на забійну масу (65%)     98,5   58,8   209,4
Валовий приріст живої маси за рік всього   25,24   48,98   11,74   85,96
На відгодівлі на кінець року 37,6 74,5 13,8 125,8

 

Після розрахунку, планують надходження з відгодівлі худоби поквартально, виходячи з установлених термінів відгодівлі – для молодняку 6 місяців, а для корів – 2 місяці.

Телиці та бички. Які поставлені на відгодівлю в липні–вересні минулого року планують здавати на м’ясо в І кварталі планового року, в ІV кварталі минулого – в ІІ кварталі планового і т.д.

По всім групам визначають приріст живої маси за рік та кількість худоби на відгодівлі. Отримані показники порівнюють з даними річного обороту стада.

Завдання 6. Спланувати виробництво молока


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика виконання. Після розробки помісячного обороту всіх виробничих груп худоби складають річний оборот поголів’я | Методика виконання. Плануванню продуктивності корів передує аналіз досягнутого її рівня за кілька минулих років у взаємозв’язку з рівнем годівлі та умовами утримання худоби
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты