Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Породивши небачені в минулому погрози і небезпеки, протиріччя в системі «людина - суспільство - природа» наклали помітний відбиток і на складну картину
Читайте также:
  1. I. Пояснительная записка
  2. I. Пояснительная записка
  3. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  4. I. Пояснительная записка
  5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  6. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  7. Пояснительная записка
  8. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  10. Пояснительная записка

Породивши небачені в минулому погрози і небезпеки, протиріччя в системі «людина - суспільство - природа» наклали помітний відбиток і на складну картину сучасного світу, набули планетарного характеру. Водночас приходить розуміння того, що вирішення глобальних екологічних проблем людства та сучасна екологічна політика держави не може бути реалізована без участі окремих підприємств через запровадження систем екологічного менеджменту, створення екологічних служб, запровадження екологічних стандартів, проведення сертифікації продукції.

Мета вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент”: засвоєння студентами сутності та процесу формування системи екологічного менеджменту на підприємстві; оволодіння новітніми досягненнями в галузі сучасної екології і провідним вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері раціонально­го природокористування, ресурсозбереження, екологічного ме­неджменту, екологічного аудиту, регіональної, знаннями національної і міжнародної екологічної політики.

Основні завдання курсу спрямовані на:

- вивчення концепції, цілей, мети, функцій екологічного управління;

- формування цілісного уявлення про біосферу, її склад, функціонуван­ня, причини деградації, перспективи виходу з кризи, взаємозалежність економіки і екології;

- визначення основних термінів, понять, законів функціонування екології, форм життя та типів екосистем, основні напрямки сучасних екологічних досліджень;

- оцінку сучасного екологічного стану України та її основних регіонів і галузей, визначення причин виникнення еколого-економічної кризи, шляхів виходу з неї;

- ознайомлення з природоохоронним законодавством України, міжнародними конвенціями та угодами;

- розкриття наукових основ народногосподарських проблем (раціонального використання природних ресурсів, захист довкіл­ля від забруднення, збереження еталонів природи), формування знань про позитивні етно-екологічні особливості господарювання, основні поняття сталого розвитку;

- виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення людини як частки природи, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства;

- здобуття відповідного обсягу теоретичних знань з екології, орієнтованих на майбутню галузеву діяльність;- розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування, уміння самостійно аналізувати і мо­делювати екологічні ситуації з орієнтацією на управління ними;

- розвиток усвідомлення реальності екологічної кризи і шляхів її запобігання;

- здобуття навичок у розв’язанні галузевих, загальних локальних і регіональних екологічних проблем, уміння користуватися екологічними норма­тивно-правовими документами;

- вивчення основ економіки і організації природокористування та природоохоронної діяльності;

- визначення розміру плати за забруднення навколишнього середовища;

- визначення шляхів і методів оптимізації взаємовідносин з природою, підвищення ефективності природокористування та охорони довкіл­ля України; основи екологічного менеджменту, аудиту і маркетингу, основи гармонійного розвитку суспільства;

- аналіз особливостей функціонування екологічних служб підприємства.

Міжпредметні зв’язки:

Вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами, такими як “Основи менеджменту”, “Основи екології”.

1. Загальні положення 

Породивши небачені в минулому погрози і небезпеки, протиріччя в системі «людина - суспільство - природа» наклали помітний відбиток і на складну картину сучасного світу, набули планетарного характеру. Водночас приходить розуміння того, що вирішення глобальних екологічних проблем людства та сучасна екологічна політика держави не може бути реалізована без участі окремих підприємств через запровадження систем екологічного менеджменту, створення екологічних служб, запровадження екологічних стандартів, проведення сертифікації продукції.

Метою вивчення курсу є засвоєння студентами сутності та процесу формування системи екологічного менеджменту на підприємстві; оволодіння новітніми досягненнями в галузі сучасної екології і кращим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері раціонально­го природокористування, ресурсозбереження, екологічного ме­неджменту, екологічного аудиту, екологічного маркетингу і бізнесу, регіональної, національної і міжнародної екологічної політики.

Завдання курсу спрямовані на:

· вивчення концепції, цілей, мети, функцій екологічного управління;

· формування цілісного уявлення про біосферу, її склад, функціонуван­ня, причини деградації, перспективи виходу з кризи, взаємозалежність економіки і екології;

· визначення основних термінів, понять, законів функціонування екології, форм життя та типів екосистем, основні напрямки сучасних екологічних досліджень;

· оцінку сучасного екологічного стану України та її основних регіонів і галузей, визначення причин виникнення еколого-економічної кризи, шляхів виходу з неї;

· ознайомлення з природоохоронним законодавством України, міжнародними конвенціями та угодами;· розкриття наукових основ народногосподарських проблем (раціонального використання природних ресурсів, захист довкіл­ля від забруднення, збереження еталонів природи), формування знань про позитивні етно-екологічні особливості господарювання, основні поняття сталого розвитку;

· виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення людини як частки природи, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства;

· здобуття відповідного обсягу теоретичних знань з екології, орієнтованих на майбутню галузеву діяльність;

· розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування, уміння самостійно аналізувати і мо­делювати екологічні ситуації з орієнтацією на управління ними;

· розвиток усвідомлення реальності екологічної кризи і шляхів її запобігання;

· здобуття навичок у розв’язанні галузевих, загальних локальних і регіональних екологічних проблем, уміння користуватися екологічними норма­тивно-правовими документами;

· вивчення основ економіки і організації природокористування та природоохоронної діяльності;

· визначення розміру плати за забруднення навколишнього середовища;

· визначення шляхів і методів оптимізації взаємовідносин з природою, підвищення ефективності природокористування та охорони довкіл­ля України; основи екологічного менеджменту, аудиту і маркетингу, основи гармонійного розвитку суспільства;

· аналіз особливостей функціонування екологічних служб підприємства.

Вивчення даного курсу основується на знаннях із дисциплін: „Основи екології”, „Мікроекономіка”, „Менеджмент організацій”.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

«Екологічний менеджмент»

Найменування тем Розподіл за видами занять
Всього Лекції Семінар Індивідуальна робота
Тема 1. Антропогенний та техногенний вплив на природне середовище  
Тема 2. Екологічна безпека й екологічна стратегія  
Тема 3. Розрахунок збитків за забруднення довкілля
Тема 4. Досвід запровадження концепції екологічного менеджменту в Україні та світі  
Тема 5. Законодавча та нормативно-правова база екологічного менеджменту
Тема 6. Екологічний ризик та управління ним
Тема 7. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням
Тема 8. Правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту  
Тема 9. Екологічне страхування  
Всього

Семестровий контроль – залік


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты