Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні вказівки.
Читайте также:
  1. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  2. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  3. Загальні вимоги
  4. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
  5. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  6. Загальні вимоги з охорони праці.
  7. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  8. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  9. Загальні відомості про державний земельний кадастр
  10. Загальні відомості про дипломне проектування.

 

Об’єктом дослідження комплексної курсової роботи є…

Мета роботи полягає у …

При виконанні роботи використовувалися … методи … та … прилади.

У результаті проведених досліджень встановлено, що …(наводиться коротка анотація отриманих результатів)

 

Робота викладена на __ сторінках, у тому числі включає ___ рисунків, __ таблиць, список цитованої літератури із ___ джерел.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: …, …, … .(не менше 5 слів або словосполучень)

 


Додаток 4

 

ЗМІСТ

С.

ВСТУП………………………...…………………….....5

РОЗДІЛ 1 НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ….………6

1.1 Назва підрозділу…………………………………..6

1.1.2 Назва пункту……………………………......7

1.2 Назва підрозділу…………….…………………...15

1.2.1 Назва пункту……………………………….16

РОЗДІЛ 2 НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ………..…25

2.1 Назва підрозділу…………………………………30

2.2 Назва підрозділу…………………………………35

РОЗДІЛ 3 НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ………...40

3.1 Назва підрозділу…………………………………40

3.2 Назва підрозділу…………………………………45

ВИСНОВКИ…………………………………………..60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….61

ДОДАТКИ……………………………………………..65

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсових робіт

з дисципліни "Фінанси підприємств”

Для студентів спеціальності "Фінанси" всіх форм навчання

Загальні вказівки.

 

Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин є посилення впливу таких чиннків, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни, комп'ютеризація обробки економічної інформації, безперервні нововведення в податковому законодавстві. В цих умовах перед економістами, бухгалтерами, менеджерами підприємства постає багато запитань:

· яка повинна бути стратегія і тактика сучасного підприємства в умовах переходу до ринку?

· як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого "процвітання"?

· як підвищити ефективність управління фінансами, ресурсами?

· яким чином визначити показники господарської діяльності, забезпечуючи сталий фінансовий стан підприємства?

На ці та інші життєво важливі питання зможе дати відповідь об'єктивний аналіз фінансового стану підприємства, який дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Відомо, що будь-які ресурси обмежені і добитися максимального ефекту можна не тільки за рахунок регулювання їх обсягу, але і шляхом оптимального співвідношення різних ресурсів. Із усіх видів ресурсів фінансові мають першорядне значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, трансформуючий безпосередньо і з мінімальним часом в будь-який інший вид ресурсів.Методика аналізу фінансового стану підприємства дозволяє студенту:

· оцінити тенденції розвитку фінансового стану і прибутковість підприємства, кредитних взаємовідносин, ефективність використання капіталу, фінансову гнучкість і сталість, здатність заробляти;

· здійснити аналітичну діагностику можливого банкрутства;

· розробити конкретні напрямки стабілізації фінансового стану 'підприємства.

Для поліпшення фінансового стану підприємств студент може запропонувати:

· стимулювати формування на підприємствах необхідних фінансових ресурсів, основного та обігового капіталів для цілей накопичення в інтересах розширення виробничого процесу;

· розширити можливості товаровиробників для самофінансування своєї господарської діяльності;

· запровадити на підприємствах нову амортизаційну політику;· привести систему обліку й аналітичної роботи на підприємствах у відповідності із потреби зростання вітчизняного виробництва;

· забезпечити раціоналізацію використання фінансових ресурсів на цілі економічного зростання.

 

І. Вимоги до виконання курсової роботи :

1) Курсова робота з фінансів підприємств виконується на матеріалах отриманих в період проходження практики конкретного підприємства взятих за останні 2-3 роки.

2) Курсова робота виконується у відповідності до розробленої тематики і плану, які орієнтують студентів на вивчення актуальних проблем в умовах ринкових відносин.

3) Тема курсової роботи з фінансового аналізу вибирається студентами самостійно і затверджується керівником курсу.

4) Студент може запропонувати по своїй ініціативі тему курсової роботи, непередбаченою запропонованою тематикою. В цьому випадку нову тему і складений план курсової роботи необхідно узгодити з викладачем.

5) У наведеній тематиці дається приблизний план роботи, яким слід користуватися при виконанні курсової роботи. При розробці конкретного плану своєї курсової роботи можливе розширення кола питань або заміна деяких питань іншими.

6) Курсову роботу необхідно подати на рецензування не пізніше строку, визначеного керівником.

7) Незадовільно виконана курсова робота повинна бути доопрацьована у відповідності з відзначеними недоліками викладачем -рецензентом.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты