Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтаття 4. Надзвичайність правових заходів десепаратизації
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Види заходів адміністративного примусу
  6. Загальний порядок укладання господарських договорів. Стаття 181
  7. ЗАСТОСУВАННЯ КОДУ ЕКСТРЕНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
  8. ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРИЙОМУ.
  9. Калькуляція продукції і класифікація витрат за статтями
  10. КЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАД ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ

 

1. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. - М., 1999.

2. Расторгуева Т.А., Жданова И.Ф. Курс лекций по истории английского языка. Вып. III IV. – М., 1972.

3. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык / Смирницкий А.И. - М., 1955.

4. Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского языка / Иванова И.П., Беляева Т.М. Л.,1980.

 

Проект вносять

Народні депутати України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків

Сепаратистської діяльності на території України

(десепаратизацію)

 

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади протидії сепаратизму на основі реалізації системи заходів із звільнення державного, суспільно-політичного, економічного та гуманітарного життя України від проявів сепаратизму, подолання наслідків сепаратистської діяльності на всій території України та попередження загроз сепаратизму в майбутньому.

 

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Визначення сепаратизму

 

Cепаратизм – діяльність, спрямована на відокремлення частини території України з етнічних, мовних, релігійних мотивів для створення нової держави, наділеної політичною самостійністю або широкою автономією.

 

Стаття 2. Юридична відповідальність за сепаратизм

 

В основу цього Закону покладена конституційна відповідальність за сепаратизм, яка носить передусім політичний характер. Дії, пов’язані з участю особи у сепаратистській діяльності, можуть також містити ознаки правопорушень, що передбачають кримінальну чи адміністративну відповідальність.

 

Стаття 3. Поняття десепаратизації

 

Під десепаратизацією в цьому Законі розуміється комплекс заходів, що здійснюються з метою звільнення органів законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органів, Збройних Сил України, Служби безпеки України, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об’єднань, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації, підприємств, установ і організації усіх форм власності від будь-яких проявів сепаратизму та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому.

Десепаратизація в Україні спрямована на забезпечення територіальної цілісності України, недоторканності її державних кордонів, зміцнення єдності та незалежної державності України, гарантування права громадян України жити у вільній суверенній державі.

 

Стаття 4. Надзвичайність правових заходів десепаратизації

 

Виборче законодавство, законодавство про статус народного депутата України, законодавство про статус депутатів місцевих рад, законодавство про статус суддів, законодавство, яким визначаються права особи незалежно від її статусу, законодавство, яке регулює порядок поводження з інформацією з обмеженим доступом, інше законодавство застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.Застосування щодо особи положень цього Закону не виключає притягнення її до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Докази, виявлені під час застосування положень цього Закону, які вказують на наявність у діях особи складу злочину чи складу адміністративного правопорушення, підлягають дослідженню й оцінці у загальному порядку, передбаченому відповідним процесуальним законодавством.

 


Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты