Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗӘР ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІ
Читайте также:
  1. АНАЛЫҚ ЖЫНЫС ЖҮЙЕСІ
  2. АС ҚОРЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ АЛДЫҢҒЫ БӨЛІГІ
  3. АТАЛЫҚ ЖЫНЫС ЖҮЙЕСІ
  4. ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІ
  5. НЕРВ ЖҮЙЕСІ
  6. ТИРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІ
  7. ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІ
  8. ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІ
  9. ЭНДОКРИНДІ ЖҮЙЕСІ

БІР ДҰРЫС ЖАУАБЫН ТАБЫҢЫЗ:

 

249. Біріншілік несепті сүзуге қатысатын бүйрек тамырлары:

a. перитубулярлы капиллярлар торы

b. +++бүйрек денешігінің гемокапиллярлары

c. бүйрек денешігіне қанды алып келетін артериолалар

d. бүйрек денешігінен қанды алып кететін артериолалар

e. доға тәрізді артерия

250. Бүйрек денешігіндегі қан тамырлар шумағын түзетін тамырлар:

a. ет типті артерия

b. ет типті вена

c. эндотелий мен базальді мембранасы тұтас гемокапиллярлар

d. +++фенестрлі эндотелий мен тұтас базальді мембранасы бар гемокапиллярлар

e. қабырғасындағы эндотелий мен базальді мембранасында саңылаулары бар синусоидты гемокапиллярлар

251. Пішінсіз, екі-үш ірі өсінділері – цитотрабекулаларынан майда өсінділері – цитоподиялары тарайтын бүйрек денешігіндегі жасушалары:

a. юкстагломерулярлы

b. +++подоциттер

c. мезангиальді

d. эндотелиальді

e. юкставаскулярлы

252. Подоциттердің құрамында болатыны:

a. секреторлы түйіршіктері

b. жасуша ішіндегі секреторлы түтікшелері

c. жиектері

d. базальді сызықтары

e. +++цитотрабекулалар мен цитоподиялар

253. Нефрон капсуласының сыртқы жапырақшаларындағы эпителий жасушаларының пішіні:

a. +++жалпақ

b. пирамида тәрізді

c. жұлдыз тәрізді

d. биік призмалы

e. ромб тәрізді

254. Бүйректегі фильтрациялық сүзгінің қызметі:

a. +++біріншілік несепті түзеді

b. ренинді түзеді

c. простагландиндерді түзеді

d. белоктардың реабсорбциясына қатысады

e. электролиттердің реабсорбциясына қатысады

255. Науқас адамның несебін зерттеу барысында құрамында эритроциттердің бар екені анықталды. Несеп жүретін жолдарында қабыну процесі жоқ екені де белгілі. Осыған байланысты несептің құрамында эритроциттердің болуы нефронның мына бөліктерінің қайсысындағы өзгерістерге байланысты:a. проксимальді түтікшелеріндегі

b. дистальді түтікшелеріндегі

c. +++бүйрек денешіктеріндегі

d. жіңішке түтікшелердің төмендеген бөлігіндегі

e. жіңішке түтікшелердің жоғарылаған бөлігіндегі

256. Қабырғасындағы жасушаларында базальді лабиринті мен апикальді полюсінде сызықты жиегі болатын бүйрек түтікшесі қайсысы:

a. дистальді түтікшелері

b. +++проксимальді түтікшелері

c. жіңішке түтікшелерінің жоғарылаған бөлігі

d. жіңішке түтікшелерінің төмендеген бөлігі

e. жинағыш түтікшесі

257. Қабырғасы бір қабатты куб тәрізді жиекті эпителимен тысталған бүйрек нефронының түтікшесі:

a. +++проксимальді түтікше

b. жіңішке түтікшенің төмендеген бөлігі

c. жіңішке түтікшенің жоғарылаған бөлігі

d. дистальді иректелген

e. жинағыш түтігі

258. Нефрон ілмегінің төмендеген бөлігін тыстайтын эпителий:a. көп қатарлы кірпікшелі

b. +++бір қабатты жалпақ

c. бір қабатты куб тәрізді

d. бір қабатты призмалы

e. ауыспалы

259. Қабырғасындағы жасушаларының жиегі жоқ, цитоплазмасы ашық түсті, аласа призмалы эпителимен тысталған нефронның қай бөлігі:

a. иректелген проксимальді түтікшесі

b. тік проксимальді түтікшесі

c. жіңішке түтікшесінің төмендеген бөлігі

d. жіңішке түтікшесінің жоғарылаған бөлігі

e. +++иректелген түтікшесінің дистальді бөлігі

260. Бүйректен дайындалған препаратты микроскопиялық зерттеуден өткізу барысында бүйрек түтікшелерінің қабырғасындағы эпителиінің жиектерінің жойылғаны байқалады. Бұл мына түтікшелердің қайсысына тән болуы мүмкін:

a. иректелген дистальді

b. +++проксимальді

c. тік дистальді

d. жіңішке түтікшесінің төмендеген бөлігінде

e. жіңішке түтікшесінің жоғарылаған бөлігінде

261. Бүйректің қыртысты затындағы жинағыш түтікшелердің қабырғасын тыстайтын эпителиі:

a. көп қабатты жалпақ мүйізделмеген

b. ауыспалы

c. көп қатарлы кірпікшелі

d. бір қабатты жалпақ

e. +++бір қабатты куб тәрізді

262. Электронды микроскопиялық құрылысы асқазанның париетальды жасушаларына ұқсас бүйректегі мына жасушалардың қайсысы:a. жинағыш түтікшелерінің ашық түсті жасушалары

b. проксимальді түтікшелердің эпителий жасушалары

c. +++жинағыш түтікшелерінің күңгірт түсті жасушалары

d. нефрон ілмегіндегі эпителий жасушалары

e. дистальді түтікшелердің эпителиіндегі жасушалары

263. Жинағыш түтікшелерінің қабырғасындағы күңгірт түсті нефроциттердің қызметі:

a. +++тұз қышқылын синтездейді

b. судың реабсорбциясына қатысады

c. рениннің синтезіне қатысады

d. белоктардың реабсорбциясына қатысады

e. простагландиндердің синтезіне қатысады

264. Жинағыш түтікшелерінің қабырғасындағы ашық түсті нефроциттердің қызметі:

a. тұз қышқылының синтезіне қатысады

b. +++судың реабсорбциясына қатысады

c. рениннің синтезіне қатысады

d. белоктардың реабсорбциясына қатысады

e. көмірсулардың реабсорбциясына қатысады

265. Несептің құрамындағы Na+ мөлшерінің ауытқу ерекшеліктерін анықтап отыратын бүйректің эндокринді аппаратының жасушалары қайсысы:

a. юкстагломерулярлы

b. мезангиоциттер

c. юкставаскулярлы

d. подоциттер

e. +++тығыз дақтағы эпителиоциттер

266. Бүйректің дистальді түтікшелеріндегі тығыз жасушаларының пішіні қандай:

a. жалпақ

b. өсінділі

c. дөңгелек

d. +++призмалы

e. куб тәрізді

267. Бүйректе ренин гормонының түзілетіні белгілі. Бұл процеске бүйректің қай жасушасы қатысады:

a. +++юкстагломерулярлы

b. макрофагтар

c. подоциттер

d. иректелген түтікшелердің нефроциттері

e. жинағыш түтікшелерінің жасушалары

268. Ренин аппаратының юкставаскулярлы жасушаларының орналасқан жері:

a. жинағыш түтікшелердің жанында

b. иректелген проксимальді түтікшелерде

c. бүйрек денешіктерін қоршайды

d. +++қанды әкелетін және алып шығатын артериолалар мен тығыз дақ арасындағы конус тәрізді кеңістікте

e. қан тамырлар шумағының арасында

269. Бүйректің простагландинді аппаратындағы интерстициальді жасушалардың пішіні:

a. дөңгелек

b. куб тәрізді

c. +++жалпақ өсінділі

d. призмалы

e. пирамида тәрізді

270. Белсенді жиырылуға қабілетті және жасуша аралық заттағы макромолекулаларды синтездейтін бүйрек денешігінің жасушалары:

a. юкстагломерулярлы

b. юкставаскулярлы

c. +++мезангиальді

d. эндотелиальді

e. подоциттер

271. Қан капиллярлары шумағының арасында орналасқан бүйрек денешігінің жасушалары:

a. юкстагломерулярлы

b. юкставаскулярлы

c. +++мезангиальді

d. эндотелиальді

e. тығыз дақ жасушалары

272. Несеп ағардың кілегейлі қабығын тыстайтын эпителиі:

a. көп қабатты жалпақ мүйізделмеген

b. көп қабатты жалпақ мүйізделген

c. бір қабатты жалпақ

d. +++ауыспалы

e. көп қатарлы кірпікшелі

 

273. Бүйректің ренин аппаратындағы А әріпімен белгіленген құрылымы:

a. тығыз дақ

b. юкстагломерулярлы жасушалары

c. юкставаскулярлы жасушалары

d. +++мезангиальді жасушалары

e. қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

274. Бүйректің ренин аппаратындағы Б әріпімен белгіленген құрылымы:

a. тығыз дақ

b. +++юкстагломерулярлы жасушалары

c. юкставаскулярлы жасушалары

d. мезангиальді жасушалары

e. қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

275. Бүйректің ренин аппаратындағы В әріпімен белгіленген құрылымы:

a. +++тығыз дақ

b. юкстагломерулярлы жасушалары

c. юкставаскулярлы жасушалары

d. мезангиальді жасушалары

е. қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

276. Бүйректің ренин аппаратындағы Г әріпімен белгіленген құрылымы:

a. тығыз дақ

b. юкстагломерулярлы жасушалары

c. +++юкставаскулярлы жасушалары

d. мезангиальді жасушалары

е. қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

277. Бүйректің ренин аппаратындағы Д әріпімен белгіленген құрылымы:

a. тығыз дақ

b. юкстагломерулярлы жасушалары

c. юкставаскулярлы жасушалары

d. +++подоциттері

e. қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

278. Бүйректің ренин аппаратындағы Е әріпімен белгіленген құрылымы:

a. +++шумақ капсуласының сыртқы жапырақшасы

b. юкстагломерулярлы жасушалары

c. юкставаскулярлы жасушалары

d. мезангиальді жасушалары

e. қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

279. Бүйректің ренин аппаратындағы Ж әріпімен белгіленген құрылымы:

a. тығыз дағы

b. юкстагломерулярлы жасушалары

c. юкставаскулярлы жасушалары

d. мезангиальді жасушалары

e. +++қан тамырлар шумағындағы капиллярлары

 


Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты