Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначити права та обов'язки туристів та екскурсантів.
Туристи і екскурсанти мають право на:

реалізацію закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб, захист і повагу людської гідності;

необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни тимчасового перебування, а також виїзду з країни тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;

інформацію про наявність ліцензії у суб'єкта, що здійснює підприємницьку діяльність у галузі туризму, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

отримання обов'язкової інформації, що передує укладенню договору;

отримання туристичних послуг, передбачених договором;

особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна;

одержання відповідної медичної допомоги;

відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов договору;

сприяння з боку органів державної влади України в одержанні правових та інших видів допомоги, а громадяни України також і за її межами;

реалізацію інших прав.

Туристи і екскурсанти зобов'язані:

не порушувати права та законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування;

виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни перебування;

зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні тимчасового перебування;

дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;

надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями.

Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

2. Посадові обов'язки екскурсовода та гіда-перекладача. 4. Посадові обов'язки гіда-перекладачаГід-перекладач виконує наступні обов'язки:

4.1. Підготовляє переклади на мову основної клієнтури документів і матеріалів, що містять зведення про об'єкти екскурсій.

4.2. Веде роботу з уніфікації термінів, удосконалюванню понять і визначень по тематиці перекладів у туристській індустрії.

4.3. Здійснює переклад рекламних матеріалів на іноземну мову.

4.4. Бере участь у складанні тематичних оглядів по закордонних матеріалах іноземною мовою.

4.5. Одержує від екскурсовода дані про об'єкти екскурсій.

4.6. Розробляє техніку екскурсійних розповідей мовою основної клієнтури, публічних виступів.

4.7. Одержує інформацію про місце і час прибуття туристів, забезпечує переклади протокольних заходів на мову основної клієнтури.

4.8. Супроводжує екскурсії поясненнями і розповідями мовою основної клієнтури.

4.9. Виконує усні переклади, забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і значеннєвому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог у відношенні спеціалізованих термінів і визначень.

4.10. Використовує мікрофони, підсилювальні засоби при публічних читаннях і виступах.4.11. Проводить інструктаж мовою основної клієнтури по дотриманню запобіжних заходів при огляді визначних пам'яток, експозицій, ін.

4.12. Відповідає на загальні питання туристів по темі екскурсії.

4.13. Виконує при необхідності і наявності відповідного рівня знань обов'язки екскурсовода.

4.14. Заповнює екскурсійні путівки й іншу екскурсійну документацію іноземною мовою.

4.15. При захворюваннях туристів, травмах, настанні інших медичних випадків надає першу медичну допомогу, організує виклик відповідних служб «швидкої допомоги», рятувальників.

4.16. Координує поводження групи при настанні надзвичайної ситуації, надає першу необхідну допомогу, застосовує заходи для усунення паніки, повідомляє відповідним інстанціям про виникнення надзвичайних ситуацій.

4.17. Забезпечує інформаційний супровід мовою основної клієнтури, від'їзд тургрупи з місця екскурсії.

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 127; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты