Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБилет №4. 1.Проектування турпродукту складається із таких характеристик:
Читайте также:
  1. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТАХ И В ЖИЗНИ
  2. Билет 1
  3. Билет 10
  4. БИЛЕТ 10. Граничные условия для векторов Е и D . Преломление силовых линий на границе диэлектриков.
  5. Билет 10. Сварка трением
  6. Билет 11
  7. БИЛЕТ 11 1.Теоретические труды В.К.Тредиаковского в связи с литературными представлениями классицизма.
  8. Билет 11. Способы сварки плавлением
  9. Билет 12
  10. Билет 12

1.Проектування турпродукту складається із таких характеристик:

1) встановлення нормованих характеристик послуги;

2) встановлення технології процесу обслуговування туристів;

3) розробка технологічної документації;

4) визначення методів контролю якості;

5) аналіз проекту;

6) подання проекту на затвердження.

Для кожної характеристики послуги повинні бути вказані прийнятні для споживача і виконавця значення. Конкретні характеристики послуги повинні бути не нижчими від вимог державного стандарту на відповідний вид послуги.

Проект повинен містити конкретні вимоги щодо забезпечення безпеки, мінімізації ризиків для споживачів послуги та їхнього майна, обслуговуючого персоналу і навколишнього середовища.

Значну увагу при проектуванні туристських послуг необхідно приділяти контролю якості послуг. У документації з контролю якості повинні бути вста-новлені форми й методи організації контролю за здійсненням процесу обслуго-вування туристів з метою забезпечення його відповідності проекту.

Проектування контролю якості включає:

- визначення ключових моментів у процесі обслуговування, що істотно впливають на характеристики послуги;

- визначення методів коригування характеристик послуги;

- визначення методів оцінювання контрольованих характеристик. Аналіз проекту є завершальним етапом проектування і має на меті підтвердити, що:

- характеристики проектованої послуги забезпечують безпеку для життя і здоров'я туристів і охорону навколишнього середовища;

- вимоги до процесів обслуговування туристів відповідають запроекто-ваним характеристикам послуг;

- методи контролю якості забезпечують об'єктивну оцінку характеристик процесів обслуговування.

Аналіз проекту здійснюють представники відповідних функціональних підрозділів туристського підприємства. Він спрямований на виявлення і своєчасне усунення невідповідностей у проекті.

Процес формування турпродукту є виробничою функцією туроператора. Залежно від його спеціалізації, масштабів діяльності, сезонності пропонованих турів і їх новизни цей процес має більш менш постійний характер і припускає ряд послідовних етапів:

- розробка задуму (ідеї) туру;

- пошук і відбір партнерів і постачальників;

- формування основного і додаткового комплексів послуг;- експериментальна перевірка туру.

На першому етапі розробляється задум (ідея) туру, визначається його ці-льова спрямованість з орієнтацією на певного споживача, вибирається сезон, напрям по країнах і зразкове наповнення основного комплексу послуг.

Для здійснення робіт на цьому етапі використовують найрізноманітніші методи. Одним з них, що отримав досить широке розповсюдження не тільки в туризмі, є метод "мозкового штурму". Суть цього методу стисло можна подати у вигляді цілеспрямованого процесу генерації нових ідей для формування їх максимально широкого кола, з подальшим аналізом і відбором найперспектив-ніших.

Другим напрямом формування ідеї майбутнього туру є спостереження. Знайомлячись з діяльністю туристських компаній інших держав, інших регіонів керівники і фахівці туроператора можуть перейняти частково або повністю ідею туру, адаптувавши її до місцевих умов і потреб цільових споживачів.

Третім напрямом у формуванні ідей може стати особистий досвід туроператора, його знання потреб ринку, уміння прогнозувати і передбачати розвиток споживацьких запитів. Яке б з вказаних напрямів не було вибране, слід пям'ятати, що формування ідеї - процес творчий і обмежити його рамками стандартного алгоритму рішень практично неможливо.Після того, як сформована ідея майбутнього туру, туроператор проводить аналіз і вивчення можливостей її реалізації на практиці. Аналіз і дослідження проводяться в декількох напрямах: відповідність ідеї туру споживацьким очіку-ванням; вивчення можливого ринку; оцінка конкуруючих турів інших туристських підприємств; виявлення можливості пошуку і відбору партнерів і постачальників туристських послуг для реалізації ідеї туру; оцінка внутрішніх можливостей підприємства.

2.Туристичний ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг.Ваучер є фінансовим документом, необхідним для здійснення розрахунків між направляючими та приймаючими туристичними підприємствами. Бланк ваучера єдиний по формі як для туриста, який здійснює подорож індивідуально, так і для групи туристів.

Туристським ваучером підтверджується гарантія оплати направляючого туристського підприємства приймаючому послуги, які можуть надаватися туристам відповідно до умов договору. Туристський ваучер видається туристським підприємством, що має ліцензію ДК МПСТ України на туристську діяльність з організації внутрішнього та зарубіжного туризму.

Туристська путівка (ваучер ) повинна обов'язково містити:

- Найменування та місцезнаходження суб'єкта туристської діяльності , місце і дату видачі туристичної путівки ( ваучера) , назву туру ;

- П.І.Б. туриста , паспортні дані ( при груповій поїздці П.І.Б. керівника групи з доданим списком групи);- Місце і дату початку і закінчення маршруту , його тривалість , вид транспорту;

- Назву, адресу та номер телефону засобу розміщення , його тип , режим харчування ( при розміщенні в готелі вказується її категорія , відповідно сертифікату відповідності);

- Перелік послуг , загальну вартість послуг , передбачених договором , номер підтвердження бронювання розміщення ;

- Умови і причини , які можуть служити підставою для розірвання договору надання туристичних послуг .

Обов'язковим для туристського ваучера є його номер , що складається з 12 цифр , розбитих на три групи . Так , наприклад , туристський ваучер № 15-7777-000013 означає , що туристське підприємство знаходиться в Одеській області , так як цифра 15 відповідає коду регіону , зареєстроване в Державному реєстрі суб'єктів туристської діяльності , що пройшли ліцензування ( 7777 ) , і 000 013 - порядковий номер туристського ваучера.

Недійсним вважається туристський ваучер з виправленнями , незаповненими або не повністю заповненими пунктами , а також з відсутньою печаткою направляючого туристичного підприємства.


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты