Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБилет №6. 1.Фактор в туризмі - це момент , суттєва обставина туристської практики .
Читайте также:
  1. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТАХ И В ЖИЗНИ
  2. Билет 1
  3. Билет 10
  4. БИЛЕТ 10. Граничные условия для векторов Е и D . Преломление силовых линий на границе диэлектриков.
  5. Билет 10. Сварка трением
  6. Билет 11
  7. БИЛЕТ 11 1.Теоретические труды В.К.Тредиаковского в связи с литературными представлениями классицизма.
  8. Билет 11. Способы сварки плавлением
  9. Билет 12
  10. Билет 12

1.Фактор в туризмі - це момент , суттєва обставина туристської практики .

Зовнішні ( екзогенні ) фактори впливають на туризм за допомогою демографічних і соціальних змін ; економічного та фінансового розвитку ; змін політичного та правового регулювання; технологічних змін ; торгового розвитку; транспортної інфраструктури та безпеки подорожей. До зовнішніх факторів можна віднести географічне положення регіону , політичні відносини між країнами , міжнародний поділ праці , рівень цін на міжнародному ринку і в різних країнах і т.п. .

Визначальними є внутрішні чинники розвитку ринку туристичних послуг. Серед них - природно- географічні особливості та кліматичні умови країни , наявність і якість природних ресурсів та можливість їх зручного використання , економічна ситуація в країні , внутрішня політика країни , політична стабільність суспільний лад , рівень розвитку продуктивних сил , структура і рівень добробуту населення , можливість отримання пільг і знижок на туристичні послуги за рахунок держави і громадських організацій , підприємств та установ , стан розвитку туристичної інфраструктури , транспортних мереж , рівень життя в суспільстві , освітній і культурний рівень населення.

2. Страхування в туризмі - це система відносин між страховою компанією і туристом по захисту його життя і здоров'я та майнових інтересів при настанні страхових випадків.Страхування здійснюється також господарюючими суб'єктами, які страхують своє майно, транспортні засоби, фінансові ризики. Ці види страхування в туризмі проводяться в тому ж порядку, що й страхування в інших галузях економіки. Особливості страхування в туризмі стосуються безпосередньо страхування туристів. Застосовуються наступні види страхування: медичне; від нещасного випадку; майнове; на випадок затримки транспорту; витрат, пов'язаних із неможливістю здійснити поїздку; асистанс; страхування відповідальності власника автотранспортних засобів та інші.

Одним із основних видів страхування в туризмі є медичне страхування, яке, в основному, покриває всі витрати на медичні послуги, послуги стаціонарного лікування, перевезення машиною швидкої допомоги, придбання ліків, догляд за хворим, а у випадку смерті за кордоном - траспортування тіла на батьківщину.Не менш важливим є страхування від нещасних випадків. Страховим випадком визнаються: смерть застрахованого, яка настала в результаті нещасного випадку, що відбувся із застрахованим під час дії договору страхування; інвалідність, одержана в результаті нещасного випадку; часткова втрата працездатності в результаті нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування.

Стаття 17 Закону України "Про туризм" передбачає, що "Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється суб'єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності".


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты