Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТепловий розрахунок
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. Вибір та розрахунок кількості транспортного обладнання
  3. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН
  4. Конструктивний розрахунок
  5. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості
  6. Розрахунок балансу робочого часу одного середньооблікового робітника
  7. Розрахунок вентиляції
  8. Розрахунок виробничої площі дільниці
  9. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ ПП
  10. Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію устаткування підприємства
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розділ 3:Розрахунки проектованого апарата

Завдання :

Розрахувати вертикальний кожухотрубний теплообмінник для нагрівання m=11,6 кг/с води від tп.в. = 18ºС до tк.в. = 70ºС насиченою водяною парою з тиском 0,11 МПа , температурою (tп = 102ºС)

Вихідні дані: матеріал труб – нержавіюча сталь;

W=1 м/с

внутрішній діаметр труб – 0,021м;

зовнішній діаметр труб – 0,025 м;

абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні труб Δ = 0,01 мм; коефіцієнт корисної дії приводу насоса η= 0,8;

товщина стінки δст = 0,003 м;

коефіцієнт теплопровідності λ ст = 17,5 Вт/(м·К);

ціна 1 м2 поверхні теплообміну апарату СF = 2000 грн / м2;

річна частина амортизаційних відрахувань а = 0,08 %;

кількість годин роботи теплообмінника в році τ = 4000 год;

ціна 1 кВт·год електроенергії на 2013 рік СЕ = 0,4 грн/(кВт·год).

Тепловий розрахунок

Визначення середньої різниці температур між теплоносіями:

а) більша різниця температур: Δtб = tпtп.в = 102 – 18 = 84ºС

б) менша різниця температур: Δtм = tпtк.в. = 102 – 70= 32ºС

Т,°С

102 102

 

Δtм 70

 

Δtб

 

18 F,м

Рис.1 Температурний графік

 

Оскільки

Δtб/ Δtм=2,625

а 2,625 > 2, то середньо логарифмічну різницю розраховують за формулою:

Δtср = (Δtб - Δtм) / ln (Δtб / Δtм ) =84 - 32/ ln2,625 =53ºС

Визначення середньої температури води

tср = (tп - Δtср) =(102 - 53) = 49ºС

За середньою температурою води tср = 49ºС знаходимо його теплофізичні характеристики :(додаток 1)

густина ρ = 989 кг/ м3;

коефіцієнт динамічної в`язкості μ =558,8 ·10-6 Па·с;

теплоємність води с = 4175 Дж/(кг · К);

коефіцієнт теплопровідності λ = 0,640 Вт/(м·К);

критерій Прандтля Pr =3,619;

r для 102ºС =2250*103 (додаток 3)

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты