Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехніко-економічні показники роботи апарата
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  5. Апаратні засоби роботи з відео
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  8. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
  9. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  10. Визначення теплового навантаження апарата.

Визначаємо амортизаційні витрати

Ка = F ·СF · а,

де F – площа теплообміну;

СFвартість 1 м2 поверхні теплообміну апарата, яка складає 2000 грн/м2;

а – річна частина амортизаційних відрахувань, яка становить 0,08%.

Ка = 34,8 · 2000 · 0,08 = 5569 грн/рік

Визначаємо експлуатаційні витрати

Ке = N ·Се · τ,

де N – потужність електродвигуна насоса;

Се – вартість 1 кВт·год електроенергії, яка становить 0,4 грн/(кВт·год);

τ – кількість годин роботи теплообмінника за рік, яка складає 4000 год.

Ке = 135 · 0,4 · 4000 = 295464 грн/рік

Отже, сумарні затрати складають

К = Ка + Ке = 18338 + 993876= 30125 грн/рік

 

Нехай швидкість руху води в трубах w = 0,6 м/с. Обчислюємо критерій Рейнольдса Re =

Re = = 22316,26

Re >13800, тоді рух води в трубах - турбулентний.

Визначаємо кількість труб одного ходу

n1= f1 / (0,785 d2в ) = m / 0,785 · d2в · ρ· w.

Оскільки w = Re μ / dв · ρ, то n1= m / ( 0,785 · dв · Re · μ)

n1= 11,6 /( 0,785 · 0,021 · 37167,14 · 558,4 ·10-6 ) = 56

Визначення коефіцієнта тепловіддачі для води:

Критерій Нуссельта

Nu = 0,023 · Re0,8 · Pr0,4

Nu = 0,023 · 22316,260,8 · 3,6190,4 = 115,9

Тоді α2 = ( Nu · λ ) / dв

α2 = (115,9 · 0,640 ) / 0,021= 3532 Вт/(м2 · К)

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі від водяної пари до стінки. Орієнтовно вибираємо температуру стінки з боку пари tст= 67 ºС. Тоді температура конденсату tпл = 0,5 · ( tп + tст)

tпл=0,5 · (102 + 67) = 84 ºС

За цією температурою знаходимо фізичні характеристики конденсату:

густина ρ2 =961 кг/ м3;

коефіцієнт теплопровідності λк = 0,676 Вт/(м·К);

коефіцієнт динамічної в`язкості μ2 = 2963 ·10-6 Па ·с;

теплота пароутворення r = 2265 · 103 кДж/кг.

Висота поверхні теплопередачі : l = 1,5 м.

Тоді за рівнянням α1 = 1,15· визначаємо коефіцієнт тепловіддачі від пари до стінки.

α1= 1,15 · = 4941,457 Вт/(м2.К)

 

 

Коефіцієнт теплопередачі для чистої поверхні :

K = 1 / (1/α1 + δстст + 1/α2)

Приймаємо, що труби виготовлені з нержавіючої сталі, тоді коефіцієнт теплопровідності становить λ ст = 17,5 Вт/(м·К), а товщина стінки δст = 0,002м.

К = 1 / (1/4941,457 + 0,002 /17,5 + 1/6160) = 1984 Вт/(м2 · К)

Коефіцієнт теплопередачі для забрудненої поверхні за значенням коефіцієнта використання поверхні теплообміну φ = 0,8;

k = K · φ = 1984 · 0.8 = 1587 Вт/(м2 · К)

Перевіряємо правильність прийнятого значення температури стінки за формулою: tст= tп -( k / α1) · Δtср

tст = 102 – (1587/600,219) · 53 = 66,1 ºС

Різниця між прийнятим значенням температури стінки і визначеним становить 0,8 ºС, що допускається .


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты