Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Морфологія, ультраструктура та хімічний склад бактерій
• Основні морфологічні ознаки мікроорганізмів

• форма

• розміри

• розташування у полі зору

• тинкторіальні властивості

• ультраструктура клітини

Сферичні – коки (гр. кokkos-ягода, зерно) – мають кулясту, овальну, бобовидну, ланцетовидну форму

В залежності від характеру розташування в полі зору, що пов’язано із кількістю площин поділу, виділяють:

• мікрококи (поодинокі коки)

• диплококи (по 2)

• тетракоки (по 4)

• стрептококи (ланцюги)

• сарцини (пакети по 8 - 16 коків)

• стафілококи (грона)

Паличкоподібні або палички – мають циліндричну форму, розрізняються за розмірами, формою кінців клітини, розташуванням і спороутворенням

За розташуванням: поодинокі, диплобактерії (диплобацили), стрептобактерії (стрептобацили)

За спороутворенням:

• Споронеутворюючі- власне бактерії

• Cпороутворюючі

- бацили – діаметр спори не перевищує d бактерії

- клостридії – d спори > d бактерії, тому при спороутворенні клітина деформується (closter-веретено)

Звивисті бактерії – спіралеподібні бактерії, які мають 1 або більше завитків

За кількістю завитків:

• Вібріони (1/4 завитка)

• Спірили (1-2 завитка)

• Спірохети (3-25 завитків)

- борелії (3-8 завитків)

- трепонеми (8-15 завитків)

- лептоспіри (20-25 завитків)

• Розміри бактерій

Морфологічні особливості бактерій і їх ультраструктура є, як правило сталою (постійною) ознакою, що дозволяє використовувати їх в якості ідентифікаційного критерію

Розміри бактерій варіюють в межах (1мкм=1*10-6м)

• від 0,1 - 0,2 мкм до 10 - 15 мкм в довжину

• від 0,1 до 2,5 мкм в товщину

• Розташування в полі зору

Розташування в полі зору залежить від способу поділу та розходження дочірніх клітин

Бактерії, що повністю розходяться в результаті поділу

• утворюють поодинокі бактерії

Зберігають зв΄язок за рахунок цитоплазматичних зв΄язків

• дипло-розташування

Зберігається подальший зв΄язок між клітинами

• в одній площині – стрептококи

• в двох взаємоперпендикулярних площинах –тетра...

• в трьох взаємоперпендикулярних площинах – стафіло...

• Поліморфізм

Поліморфізм – це здатність мікроорганізмів існувати або знаходитись в різних морфологічних формах (R- та L-формах)

Природний поліморфізм – видова ознака збудника, що пов΄язана з особливостями росту та розвитку

Індукований поліморфізм – виникає в результаті дії певних чинників

Чинники індукованого поліморфізму:

• Хімічні (солі металів, антимікробні засоби)

• Фізичні (нефіозіологічна температура)

• Біологічні (старіння бактерій)

• Ультраструктура бактерій

• Капсула бактерій

Капсула – зовнішній шар, розташований поверх клітинної стінки, який не фарбується аніліновими барвниками

За хімічним складом виділяють:

• Полісахаридні капсули

• Поліпептидні капсули

• Змішані капсули

За здатністю утворювати капсулу виділяють:

• Безкапсульні мікроорганізми

• Капсульні мікроорганізми, які утворюють капсулу

- тільки в макроорганізмі

- в макроорганізмі і на спеціальних поживних середовищах

- постійно


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 128; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты