Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактеристика відділу містобудування та архітектури
Читайте также:
  1. I. Этиологическая характеристика
  2. II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, периодизация
  3. III, IV и VI пары черепных нервов. Функциональная характеристика нервов (их ядра, области, образование, топография, ветви, области иннервации).
  4. А Общая характеристика класса Turbellaria.
  5. А) Общая характеристика
  6. А) характеристика стационарного обслуживания
  7. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
  8. Адреномиметические средства прямого действия. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика отдельных препаратов. Применение.
  9. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание
  10. Античная философия (общая характеристика).

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації є структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
До складу відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації входить інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальників управлінь, які входять до складу головного управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ.
Основні завдання відділу у сфері містобудування та архітектури:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення і затвердження у встановленому порядку генеральних планів населених пунктів району та іншої містобудівної документації;
- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, районних правилзабудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, контроль за їх реалізацією;
- забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1.Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній державній адміністрації пропозиції з цих питань;
2.Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд райдержадміністрації;
3.Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
4.Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та корегування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
5.Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб”єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) земельних ділянок та надання їх для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість впровадження на них запланованої містобудівної діяльності;
6. Організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення малих інженерних питань;
7. Проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натурі осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукань для будівництва;
8. Надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку;
9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва зовнішньої реклами;
10. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
11. Надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд в населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських споруд;
12. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням начальника управління містобудування, архітектури, координації будівництва та відновлювальних робіт головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

 

2.3. Програма та методика робіт
Метою курсової роботи є розробка проекту благоустрою та озеленення території для підвищення естетичності, декоративності та функціональності даної території, а також агротехніка створення зелених насаджень і догляд за ними.
Для досягнення зазначеної мети планується вирішення наступних питань:
-дослідження природних умов району;
-аналіз існуючочго стану насаджень та благоустрою території;
-розроблення проекту озеленення та благоустрою;
-розроблення агротехніки створення зелених насаджень і догляду за ними.
Для вирішення даних питань проведений літературний пошук.
Після визначення програмних питань теми методика досліджень розробляється послідовно для кожного питання, і опирається на досвід попередників і спеціалістів у конкретній галузі.
Дослідження природних умов району дає можливість виділити фактории навколишнього середовищва, що впливають на насадження об´єкта та встановити рівень антропогенного впливу, а також підібрати ассортимент рослин відповідно до природно-кліматичних умов.
Аналіз існуючого стану насаджень включає інвентаризацію та оцінку естетичного, декоративного та санітарно-гігієнічного стану існуючих насаджень.
Розробка проекту озеленення та благоустрою передбачає створення квітників, альпійських гірок, композиційних групп, влаштування зон відпочинку, а також підвищення функціональності обєкту, шляхом вдосконалення дорожньо-стежкової мережі і встановлення освітлення на території, розміщення малих архітектурних форм,
Агротехніка створення і догляду за насадженнями проектується у відповідності зі встановленими правилами та нормами.

 

2.4. Характеристика об’єкту досліджень
Об´єктом дослідження є територія, що знаходиться в селі Жуків. Двохповерхова будівля була введена в експлуатацію у 1979 році. У 1990 році до неї добудовано навіс.
У цій частина також розташовані такі підприємства та установи станція, автосервіс, складські приміщення медичної апаратури та медикаментів. Територія являє собою рівнинну ділянку землі прямокутної форми, яка простягається від мотелю до автомобільної траси, і відмежовується від неї рядовою посадкою тополь.
Ділянка частково огороджена і має асфальтований під´їзд від основної траси. Місця для паркування автомобілів відсутні.
Зелені насадження представлені посадкою плодових дерев


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 39; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты