Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ екологічній сфері
Читайте также:
  1. Вміст водяної пари в атмосфері.
  2. Державне регулювання у сфері страхування
  3. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ V СФЕРІ ІНТЕАЕКТУААЬНОЇ ВААСНОСП
  4. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  5. Капітал в сфері обігу. Торгівельний прибуток.
  6. Міжнародне співробітництво в сфері охорони праці
  7. Національний дохід розглядається як вартість новостворених лише у сфері матеріального виробництва товарів і послуг.
  8. Основні функції державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
  9. Основні цілі та завдання стандартизації та нормування у сфері ОНПС.

– всебічний розвиток екологічної освіти;

– гарантування екологічної безпеки ядерних об‘єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, мінімізація негативного впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– удосконалення екологічного законодавства;

– поліпшення екологічного стану річок України, зокрема басейну Дніпра, та якості питної води;

– стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;

– будівництво нових та реконструкція чинних потужностей очисних каналізаційних споруд;

– запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;

– формування збалансованої системи природовикористання та екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві та транспорті;

– збереження біологічного та ландшафтного розмаїття, розвиток природо заповідної справи (Білявський, Бутченко, Навроцький, 2002, С.155, 160-162).

 

Питання і завдання для самоконтролю

Визначте суть понять про національну, міжнародну регіональну і глобальну екополітику. Подайте приклади регіональної екополітики в Європі.

Назвіть чинники необхідності міжнародного співробітництва у сфері розв‘язання екологічних проблем.

У чому полягає суть поняття про екологічний суверенітет країни та її екологічну безпеку?

Суть і значення міжнародного екологічного права. Назвіть основні світові угоди і конвенції у сфері регулювання екологічних глобальних проблем.

Як організований “світовий екологічний порядок”? Які міжнародні екологічні організації Вам відомі? Їх функції та значення.

Визначте роль міжнародних конгресів та інших форм спілкування для розв‘язання екологічних проблем людства. Дайте характеристику найважливіших питань, що розглядалися на найголовніших міжнародних зборах (Ріо-де-Жанейро, 1992; Кіото, 1998 та ін.).

Роль громадських екологічних рухів розв‘язанні питань природоохоронного характеру і захисту “екологічних” прав населення.

Визначте місце і роль України у міжнародному співробітництві екологічної орієнтації.

Необхідність формування нових соціально-економічних, екологічних і етнічних цінностей людства. Поняття про нову систему індексів, що визначають рівень розвитку країн. Поняття про екологічній імператив.

Охарактеризуйте стратегії розвитку екополітики найвідоміших країн світу, їх недоліки.

Назвіть необхідні індикатори гармонійного розвитку України.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты