Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
Читайте также:
  1. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами
  2. Базові принципи бухгалтерського обліку
  3. Бухгалтерський облік
  4. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  5. Бухгалтерський облік у системі наук
  6. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  7. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  8. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками
  9. Види обліку і їх призначення
  10. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз

Для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами призначені активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» і пасивний субрахунок № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». Такий поділ субрахунків для обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами в новому Плані рахунків має умовний характер і може визначатися установою самостійно, виходячи з переважності дебетового чи кредитового залишку за окремими аналітичними рахунками.

Під іншими дебіторами і кредиторами розуміються установи, організації, особи, крім тих з них, розрахунки з якими обліковують на решті субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» і класу 6 «Поточні зобов’язання» Плану рахунків.

На субрахунках № 364 і 675 обліковуються розрахунки за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги за пред’яв­леними рахунками (крім розрахунків в порядку планових платежів), розрахунки за претензіями і боргами, переданими на вирішення арбітражу чи суду, а також розрахунки із студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком і пос­тільними речами.

За дебетом субрахунка № 364 записується збільшення дебіторської заборгованості, а за кредитом — її погашення. Відповідно за кредитом субрахунка № 675 — збільшення кредиторської заборгованості, за дебетом — її зменшення.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами суміщається в накопичувальних відомостях ф. № 408 (меморіальних ордерах № 6) шляхом використання позиційного способу записів. У балансі сальдо за субрахунками № 364 і 675 показується розвернено: дебетове — в активі, а кредитове — в пасиві. Розвернене сальдо визначається за даними аналітичного обліку за цими субрахунками.

При автоматизації обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами складається машинограма «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Облік розрахунків із студентами і учнями за проживання в гуртожитках і користування постільними речами ведеться в оборотній відомості ф. № 285.

Нарахування плати за користування гуртожитком і постільними речами відображається за дебетом субрахунка № 364 і кредитом відповідних субрахунків для обліку доходів загального фонду (№ 70) і внутрішніх розрахунків за загальним фондом (№ 681). Суми внесеної плати відображаються за кредитом субрахунка № 364 і дебетом субрахунків № 301, 311, 321. 

4.3.4. Облік розрахунків у порядку планових платежів

Розрахунки в порядку платежів у бюджетних установах застосовуються за наявності постійних господарських зв’язків з різними установами та організаціями за поставками матеріальних цінностей і наданням послуг, наприклад, при розрахунках з продовольчими базами за продукти харчування, з госпрозрахунковими аптеками за медикаменти, з організаціями громадського хар­чування за отримані талони на харчування учнів, з автопідприємствами за послуги автотранспорту.

Розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів здійснюються не за кожною окремою угодою, пов’язаною з відвантаженням товару чи наданням послуг, а шляхом періодичного перерахування постачальнику коштів з поточних чи реєстраційних рахунків шляхом виписування платіжних доручень у строки і в розмірах, наперед обумовлених сторонами.

Сума кожного планового платежу і строки перерахування вста­новлюються сторонами на поточний місяць (квартал) виходячи з періодичності платежів і з обсягів поставок, закупок чи надання послуг за договорами чи згодами або фактичної поставки за минулий місяць.Щомісячно постачальник і бухгалтерія платника уточнюють стан розрахунків відповідно до вартості фактично отриманих матеріальних цінностей чи наданих послуг і здійснюють перерахунок і відповідний платіж в порядку, обумовленому в договорі чи угоді. Звірка розрахунків оформляється актом і забезпечує відповідність перерахованих плановими платежами сум вартості отри­маних товарів чи наданих послуг, запобігає порушенням платіжної і фінансової дисципліни.

Для обліку розрахунків з постачальниками в порядку планових платежів передбачено активно-пасивний субрахунок № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». За дебетом субрахунка № 361 записуються суми перерахованих планових платежів у кореспонденції з кредитом субрахунків для обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках. За кредитом субрахунка № 361 записується вартість отриманих матеріальних цінностей, прийнятих робіт і послуг у кореспонденції з дебетом субрахунків № 232, 233, 331, 801, 802 та ін.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 361 ведеться в накопичувальній відомості ф. № 408 (меморіальний ордер № 7), в якій для кожного постачальника відводиться необхідна кількість рядків для відображення операцій протягом місяця. Записи у відомість здійснюються за кожним документом (платіжне доручення, накладна, рахунок) в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня після надходження документів в бухгалтерію.

Облік розрахунків з постачальниками в порядку планових пла­тежів може вестися на картках ф. № 292-а або у книгах ф. № 292.

Машинним реєстром синтетичного та аналітичного обліку розрахунків в порядку планових платежів за субрахунком № 361 є «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій», яка складається як і за субрахунками № 364, 675.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты