Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормативні акти. 1. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на

Читайте также:
  1. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, гігієни та пожежної безпеки
  2. Державні нормативні акти про охорону праці
  3. Нормативні акти
  4. Нормативні акти
  5. Нормативні акти
  6. Нормативні акти
  7. Нормативні акти
  8. Нормативні акти
  9. Нормативні акти

1. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях.

2. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута), ратифікована Законом України від 15.02.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 18. ст. 726. – стор. 11.

3. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, ратифікована Законом України від 06.03.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 17. – ст. 177.

4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 30. – Ст. 142.

5. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 6. – ст.147.

6. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 2 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 26. – ст.354.

7. Закон України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 24.12.93 р // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст.4.

8. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою № 905 Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – ст. 2660. – стор. 126.

9. Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту, затверджений наказом № 510 Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 91. – стаття 3036.

10.Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затверджений наказом № 479 Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – 82. – ст. 2784.

11.Правила опіки та піклування, затверджені Наказом Державного комітету у справах сім¢ї та молоді України, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров¢я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. № 34/166/131/88. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1252. 

Список рекомендованої літератури

1. Бекетов В.В. Порядок рассмотрения судами дел об установлении усыновления // Право и образование. – 2007. – № 5. – С.143–150.

2. Будзінська О. Правові аспекти усиновлення українських дітей, які є громадянами України, іноземцями. – Юридичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 39 – 44.

3. Воронина З.И. Институт фактического воспитания в семейном праве // Правоведение. – 1992. – № 5. – С. 98–102.

4. Грабовська О.О. Застосування іноземного законодавства при вирішенні справ усиновлення дітей іноземними громадянами // Адвокат. – 2004. – № 4. – С.11–15.

5. Деркаченко Ю. Правова забезпеченість і соціальна обумовленість міжнародного усиновлення //Юридична Україна. – 2006. – № 4. – С.95–100.

6. Д’ячкова Н.О. Деякі проблеми правового регулювання опіки та піклування над неповнолітніми // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 12. – С. 305–307.

7. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6. – С. 253–259.8. Ковальчук І.В. Правова природа інституту усиновлення //Держава і право. – 2007. – № 38. – С.433–437.

9. Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні //Право України. – 2006. – № 3. С.22–26.

10.Лінік Є.П. Опіка та піклування. – К.:Вид. Фурса С.Я., 2006. – 52 с.

11.Логвінова М.В. Здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами // Держава і право. – 2007. – № 3 (№ 37). – С.359–365.

12.Логвінова М.В. Таємниця усиновлення та її гарантії //Проблеми захисту особистих немайнових прав фізичної особи. – 2006. – С.82–90.

13.Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика. – М., 2004. – 296 с.

14.Морозова С.Є. Правові основи діяльності органів опіки та піклування //Держава і право. – 2004. – № 25. – С.333–337.

15.Паршуткин В., Львова Е. Всегда ли оправдана тайна усыновления. – Юридическая юстиция. – 1999. – № 3. – С. 22 – 23.

16.Рудалєва Л. Опіка та піклування над особами, які не досягли 18 років, згідно з новим Цивільним Кодексом України //Юридична Україна. – 2003. – №7. – С.55–57.

17.Рудалєва Л. Функції органів опіки та піклування за новим сімейним кодексом України //Юридичний вісник України. – 2003. – №10. – с.9.

18.Савченко К.В. Усиновлення дитини однією особою //Проблеми цивільного права та процесу. – 2008. – С.400–404.

19.Слонова Е. «Иностранное» усыновление // Юридическая практика. – 2008. – 23 сентября (№ 39). – С.1, 21.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нормативні акти. 1. Конвенція про права дитини | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты