Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Введення даних в робочий проект (програма GIN).
l Присвоєння сейсмічним трасам геометрії спостережень 2D (програма COLLECT).

l Занесення в базу даних Focus інформації про геометрію спостережених профілів із SPS-файлів.

l Інтерактивне редагування даних (програми EDIT, IEDIT).

l Визначення апріорних кінематичних поправок (програма VELDEF).

l Попередня сума з апріорними кінематичними поправками на відкритому каналі (програми QUIXTAT, NMO, MUTE, STACK).

·

Попередня обробка сейсмограм – введення статичної поправки, відновлення підсилення амплітуд з урахуванням сферичного розходження (в інтерактивному режимі), низькочастотна матрична фільтрація для позбавлення поверхневих хвиль, послаблення шумів з полосовим обмеженням, амплітудне масштабування для послаблення завад, послаблення постійної складової траси, збереження значень заголовків в сейсмічній базі даних, розрахунок логарифмів енергетичних спектрів трас, розрахунок бінарної кратності перекриття (програми QUIXTAT, GAIN, TSCALE, LFAF, DESCALE, SUPPRES, AMPSCAL, DEBIAS, HDRMATH, SURFAN).

l Сума з апріорними кінематичними поправками після попередньої обробки сейсмограм (програми NMO, MUTE, STACK).

·

 

 

Прогнозуюча деконволюція на основі осереднення автокореляції, фільтрація по кутам нахилу до підсумовування для усунення регулярних хвиль-завад, балансування, (програми DECONLC, NMO, FKBUILD, FKAPPLY, NMO, BALANCE).

· Ручний м’ютинг (NMO, MUTE).

l Перша сума після деконволюції з ручними параметрами м’ютингу і апріорними кінематичними поправками (програми NMO, MUTE, SORT, STACK).

l Сортування деконволюції по СГТ (SORT).

l Перший аналіз кінематичних поправок (програми NMO, AGC, MUTE, NMO, VELDEF).

l Сума після першої корекції кінематичних поправок (програми FILTER, NMO, MUTE, SORT, STACK, BALANCE).

l Другий аналіз кінематичних поправок (програми NMO, AGC, MUTE, NMO, VELDEF).

l Сума після другої корекції кінематичних поправок (програми FILTER, NMO, MUTE, SORT, STACK, BALANCE).

l Придушення кратних поверхнево орієнтованих хвиль (програми REGLO, SMACTRM, SMACMS, SORT).

l Сума після програми послаблення кратних хвиль із застосуванням латеральної фільтрації (програми FILTER, NMO, MUTE, SORT, STACK, WNFILT).

l Часова 2D міграція сейсмічних розрізів за алгоритмом Кірхгофа – просторово-часова міграція Кірхгофа, м’ютинг та балансування у 12 вікнах (програми MIGTX, MUTE, BALANCE).

l Запис результативних профілів в форматі SEG-Y (програма GOUT).

 

Детальна обробка високочастотних морських сейсморозвідувальних даних виконувалась в системі Focus на робочих станціях SGI О2з використанням сервера SGI Origin2100. Граф обробки високочастотної сейсмічної інформації розроблявся для виконання технічного завдання.

Програма FKBUILD, застосована до первинних сейсмозаписів, значно послабила фон низькошвидкісних завад, покращила корельованість горизонтів для подальшої обробки, в т.ч. для швидкісного аналізу та міграції.

Для виділення горизонтів у верхній частині розрізів особлива увага приділялась визначенню параметрів м’ютингу, оскільки відбиваючі горизонти знаходяться в широкому часовому інтервалі – від 10 до 1000 мс, який відповідає зоні визначення м’ютингу. Дослідним шляхом здійснено вибір параметрів м’ютингу (програма MUTE) з метою вилучення з обробки областей інтенсивних перших вступів. Параметри м’ютингу при подальшій обробці були застосовані для корекції кінематичних поправок.

 

Особливу увагу також приділено визначенню швидкостей підсумовування по СГТ при застосуванні програми VELDEF. Оскільки точність визначення кінематичних поправок і їх велике коливання в часовому інтервалі обробки від 10 до 1000 мс потребує значних витрат часу для детального аналізу, а також викликає певні труднощі і має вирішальне значення для подальшої обробки, тому було виконано 2 ітерації визначення швидкостей. Первинні сейсмограми, які були використані при аналізі швидкостей, пройшли у повному обсязі описані вище процедури обробки. Визначення швидкостей СГТ (ефективних швидкостей оптимального підсумовування по схемі спільної середньої точки) полягало у безпосередньому аналізі швидкостей на інтервалах профілів, найбільш важливих з точки зору побудови швидкісної моделі, в середньому з інтервалом 1000 СГТ вздовж профілів (приблизно через 1500 м). Аналіз одержаних спектрів швидкостей дозволив достатньо впевнено виділити на спектрах поле відбиттів на кожній ітерації аналізу швидкостей. Після аналізу швидкості отримувались суми СГТ часових розрізів по відповідних профілях з їх подальшим візуальним аналізом.

 

З метою послаблення кратних хвиль, які в значній мірі інтерферують з горизонтами відбиття, було обрано програми SMACTRM та SMACMS. Перед цим було використано трасовий інтерполятор REGLO для вирівнювання кратності та впорядкування трас всередині трасових комплектів.

В програмі SMACTRM було використано швидкість з швидкісного аналізу та вказано параметр звуження, що застосовується до вхідних даних для послаблення трас на далеких віддаленнях.

 

На кінцевому етапі обробки по всіх профілях виконувалась пост-стек часова 2D міграція сейсмічних розрізів за алгоритмом Кірхгофа (програма MIGTX). Для програми MIGTX були підібрані такі параметри міграції:

l крок СГТ – 1.5625 м;

l максимальний нахил відбиваючих горизонтів – 60 градусів (20 градусів для профілів з приблизно горизонтальним положенням відбиваючих горизонтів ).


Рис 4.Профіль 11_004G (структура Глибока), сейсмічні дані до підсумовуння на основних етапах обробки.


 

Рис 5.Профіль 11_004G (структура Глибока), амплітудно-частотний аналіз сейсмограм до обробки.

Рис 6. Профіль 11_004G (структура Глибока), амплітудно-частотний аналіз сейсмограм після програм SMACTRM та SMACSM.


 

Рис 7. Профіль 11_004G (структура Глибока), амплітудно-частотний аналіз сейсмограм після програм SMACTRM та SMACSM.

Рис 8.Профіль 11_004G (структура Глибока). Фрагменти часових розрізів СГТ часовий розріз після деконволюції (зверху)та після процедури послаблення кратних хвиль (знизу)


 

Рис 9. Профіль 11_004G (структура Глибока). Часовий мігрований розріз СГТ після підсумовування, виконаний за алгоритмом Кірхгофа.

Рис 10. Профіль 11_004G (структура Глибока). Часовий розріз – перша сума


 

 

Рис 11. Профіль 400vch035 (Керченсько-Феодосійська площа ). Фрагменти часових розрізів СГТ часовий розріз після деконволюції (зверху) та після процедури послаблення кратних хвиль (знизу).


 

Рис 12 Профіль 400vch035 (Керченсько-Феодосійська площа ). Часовий розріз – перша сума.

 


 

 

Рис 13. Профіль 400vch035 (Керченсько-Феодосійська площа ). Часовий мігрований розріз СГТ після підсумовування, виконаний за алгоритмом Кірхгофа.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты