Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідтримка мов
Читайте также:
  1. Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва
  2. Організаційні інновації. Підтримка інновацій в організаціях
  3. Підтримка інновацій в організаціях

Для завантаження нової мови використовується функція LoadKeyboardLayout. Перший аргумент цієї функції вказує на ідентифікатор мови (лінійка з 16-ковим кодом), наприклад: англійська мова має код (0х0409), де молодше слово вказує на ідентифікатор мови, а старше – на дескриптор пристрою, драйвер підтримки мови. В функцію записується символьне значення мови "00000409". Другий аргумент також визначає додатковий прапор, який може приймати одне із значень в табл.3.21.

Значення прапора Опис
KLF_REORDER KLF_REPLACELANG   KLF_ACTIVATE Пересуває розкладку даної мови на перше місце в списку Якщо вказаний ідентифікатор співпадає з уже заданим раніше, то він все одно заміняє останній Робить активною завантажену розкладку мови

Таблиця 3.21. Значення прапора для розкладки клавіатури

При успішному виконанні функція поверне ідентифікатор (тип HKL) завантаженої мови. Для вивантаження любої мови використовується функція UnloadKeyboardLayout, яка повертає ненульове значення при успішному виконанні. Функція застосовується для вибору текучої мови. Перший її аргумент вказує на ідентифікатор мови і може приймати одне з двох значень: HKL_NEXT – вибрати наступну мову із списку і HKL_PREV – вибрати попередню мову із списку. Другий аргумент вказує на прапор мови і приймає значення: KLF_REORDER (описаний в табл.3.21), KLF_RESET – скинути блокування використання великих літер (тільки для Windows 2000), KLF_SHIFTLOCK - включити блокування використання великих літер (тільки для Windows 2000). Для отримання інформації використовуються також функції: GetKeyboardLayout i GetKeyboardLayoutName, перша з яких повертає числовий ідентифікатор (тип HKL) текучої мови, а друга – лінійку з іменем розкладки ("00000409"). Реалізація даних функцій наведена в проміжному фрагменті програми нижче.

Покроковий хід роботидля написання макета програми на мові С++ для використання мов кирилиці.

1. Завантажуємо російську розкладку клавіатури:

2. Для реалізації російської розкладки клавіатури надаємо змінній hRus системного типу HKL значення, яке визначається функцією LoadKeyboardLayout з параметрами: "00000409"- код мови і макросом KLF_REORDER для перезамовлення російської кирилиці.3. Робимо російську мову текучою:

4. Порівнюємо, якщо змінна hRus не NULL, то:

5. Робимо активною російську мову за допомогою системної функції ActivateKeyboardLayout задаючи в ній параметр мови – hRus і параметр KLF_REORDER – макрос для реалізації активності.

6. При закінченні роботи з російською клавіатурою, вивантажуємо її:

7. Використовуємо системну функцію UnloadKeyboardLayout з параметром мови кирилиці – в даному випадку hRus.

 

Варіанти практичних завдань: Написати фрагменти програм на мові С++.

 

Варіант Програма 1 Програма 2
функція для встановлення часу затримки 250 мс. функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F1».
функція для встановлення часу затримки 500 мс. функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Shift+F1».
функція для встановлення часу затримки 750мс. функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Home».
функція для встановлення часу затримки 1000 мс. функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F2».
функція для встановлення частоти автоповтору 11 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+Alt+F1».
функція для встановлення частоти автоповтору 13 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+NumLock+F3».
функція для встановлення частоти автоповтору 31 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Shift+F11».
функція для встановлення частоти автоповтору 25 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F4».
функція для встановлення частоти автоповтору 22 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F7».
функція для встановлення частоти автоповтору 18 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+Delete».
функція для встановлення частоти автоповтору 23 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Shift+F6».
функція для встановлення частоти автоповтору 29 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F8».
функція для встановлення частоти автоповтору 28 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+F12».
функція для встановлення частоти автоповтору 19 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+Insert».
функція для встановлення частоти автоповтору 12 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+Insert».
функція для встановлення частоти автоповтору 16 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F9».
функція для встановлення частоти автоповтору 24 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Shift+Tab».
функція для встановлення частоти автоповтору 27 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+Scroll Lock».
функція для встановлення частоти автоповтору 20 сим/с функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F11».
функція для встановлення частоти мигання курсора 300 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+Pause».
функція для встановлення частоти мигання курсора 400 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+Esc».
функція для встановлення частоти мигання курсора 500 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F10».
функція для встановлення частоти мигання курсора 600 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+Insert+Tab».
функція для встановлення частоти мигання курсора 700 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Shift+F7».
функція для встановлення частоти мигання курсора 800 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+Esc».
функція для встановлення частоти мигання курсора 900 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Ctrl+Alt+F12».
функція для встановлення частоти мигання курсора 1000 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+Pause».
функція для встановлення частоти мигання курсора 1100 мс функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+PageUp».
функція для встановлення англійської кирилиці. функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Alt+NumLock».
функція для встановлення російської кирилиці. функція для використання комбінації «гарячих» клавіш «Shift+Insert».

 

 


 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты