Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГрупового заняття.
Читайте также:
  1. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  2. групового заняття.
  3. Методика проведення заняття.
  4. Методика проведення заняття.
  5. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент під час підготовки до заняття.
  6. Структура фронтального музичного заняття.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведеннягрупове заняття

з навчального предметуОснови конструкції та будова автомобілів та гусеничних тягачів. (СК-401)

Тема № 8 Будова агрегатів шасі.

Заняття № 1 Зчеплення.

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46

Протокол від 201року № ____

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46

Протокол від 201року № ____

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46-----

Протокол від 201року № ____

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46

Протокол від 201року № ____

 

 

Навчальні та виховні цілі:

- ознайомитися з будовою зчеплення, принципом його дії та регулювання.

 

Навчальна група : ______________

Час: 90 хвилин. Місце: бокс, клас.

Навчально-методичне забезпечення ___схеми, слайди, полілюкс.

Навчальна література :

1. «Устройсво и эксплуатация автотранспортных средств», под ред. В.Л. Роговцева, А.Г. Пузанкова, В.Д. Олдфильда.

2. «Автомобиль ЗИЛ - 131 и его модификации, техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО)», Москва, воениздат 1983г.

 

1. навчальні питання та розрахунок часу

I. Вступна частина

II. Основна частина

1. Будова зчеплення

2. Принцип дії та регулювання

III. Заключна частина

2. Зміст та методика проведення заняття

Організаційно-методичні вказівки для проведення

групового заняття.

При підготовці до проведення заняття викладачу необхідно вивчити навчальні матеріали по рекомендованій літературі та методичній розробці, продумати методичні прийоми при проведенні заняття, підготувати плакати , схеми, необхідні технічні засоби навчання. Зробити заявку на необхідний інструмент та приладдя.

У вступній частині

- прийняти доклад від чергового по навчальному взводу;

- проконтролювати якість засвоєння студентами навчального матеріалу;

- об’явити тему, ціль заняття та питання;

- провести інструктаж по мірам техніки безпеки.

В основній частині

Матеріал заняття розглядається під керівництвом викладача методом розповіді-показу, даючи під запис.

При пред’явленні навчального матеріалу викладачу рекомендується використовувати графічну модель основного змісту класної дошки.При перевірці засвоєння студентами навчального матеріалу рекомендується використовувати ситуаційні методи, формувати питання таким чином, щоб ввести студента у ситуацію, яка розглядається, використовуючи знання студентів з усіх дисциплін кафедри.

Методи активізації пізнавальної діяльності студентів:

- видача попереджуючих завдань на самостійну підготовку;

- діалогові методи пред’явлення навчального матеріалу;

- підготовка інструкторів на заняття із студентами.

В залежності від підготовленості студентів та наявності матеріальної частини, викладач має право змінювати час викладання питань.

Згідно з положенням про рейтингову систему оцінки успішності студентів викладач здійснює:

- опитування студентів під час заняття з виставленням відповідної кількості балів.

Кожна відповідьоцінюється за наступними критеріями:

• повна відповідь - 4 бали;

• повна відповідь, але допущена одна неточність - 3 бали;

• повна відповідь, але допущені дві неточності - 2 бали;

• повна відповідь, але допущена більш двох неточностей - 1 бал;

• студент не здатний здійснити доповідь - 0 балів.В заключній частині викладачу необхідно:

- підвести підсумки проведеного заняття та об’явити бали, отримані студентами;

- дати завдання на самостійну підготовку;

- дати команду черговому про закінчення заняття.

 

 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Шасі автомобіля являє собою сукупність механізмів, призначених для передачі крутного моменту від двигуна до ведучих коліс, для пересування автомобіля й керування ім. Шасі складається з: трансмісії, ходової частини й механізмів керування.

Трансмісія - служить для передачі крутного моменту від двигуна до ведучих коліс і дозволяє змінювати крутний момент залежно від умов руху. Трансмісія складається зі зчеплення, коробки передач, головної й карданної передач, диференціала.

Головна передача, диференціал і півосі розташовані в кожусі заднього провідного мосту. Зчеплення призначене для тимчасового відключення двигуна від трансмісії й плавного їхнього з'єднання після перемикання передачі в коробці передач і при рушанні автомобіля з місця.

Коробка передач служить для зміни крутного моменту, руху автомобіля заднім ходом і тривалого роз'єднання двигуна від трансмісії під час стоянки автомобіля й при русі його по інертності.

Карданна передача дозволяє передавати крутний момент між валами, розташованими під мінливим при русі автомобіля кутом.

Головна передача служить для збільшення крутного моменту й передачі його під прямим кутом на півосі автомобіля.

Диференціал забезпечує обертання ведучих коліс із різними швидкостями при повороті автомобіля й русі коліс по нерівній дорозі.

Півосі передають крутний момент до ведучих коліс автомобіля. У більшості автомобілів ведучими є задні колеса.

Ходова частини автомобіля являє собою візок і складається з рами, переднього й заднього мостів, підвіски(ресор і амортизаторів) і коліс. Рама служить для кріплення на ній кузова й усіх агрегатів. У легкового автомобіля рама в більшості випадків отсутствует. Її роль виконує кузов.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты