Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рекомендації по роботі з джерелами та літературою
Студенту, курсанту бажано освоїти порядок роботи з нормативно-правовими базами. Необхідне врахування (відстеження) студентом змін у законодавстві про виконання покарання, а також коректування використання в освоєнні дисципліни навчальної літератури та судової практики відповідно до змін у законодавстві.

2. Рекомендації щодо оптимальної організації самостійної роботи

2.1. Раціональне планування часу на самостійну роботу.У силу особливостей індивідуального режиму підготовки кожного студента, курсанта, видається, що таке планування має здійснюватися студентом самостійно, з урахуванням індивідуальних рекомендацій і порад викладачів дисципліни відповідно з питаннями та зверненнями студентів при виникненні труднощів у підготовці та освоєнні дисципліни.

2.2. Порядок освоєння матеріалу (загальні рекомендації з освоєння матеріалів дисципліни у вигляді вивчення різних джерел, що містять відомості з предмета).При підготовці до занять необхідно використовувати лекційні матеріали, в яких передбачається виклад основних принципів, інститутів кримінального та кримінально-виконавчого права, сутності змін у законодавстві.

На основі отриманих на лекційних заняттях напрямків базових знань з теми корисно ознайомитися з змістом нормативних правових актів. У час, що залишився корисно звертатися до додаткової літератури по темі. В якості додаткового джерела, а також в якості матеріалу, що сприяє кращому засвоєнню різних питань предмета також корисно звертатися до матеріалів опублікованої практики з питань виконання покарання і звільнення від нього. Вивчення даних матеріалів особливо корисно для розвитку практичних навичок застосування норм кримінального та кримінально-виконавчого права та їх тлумачення.

Важливим джерелом є також сайти мережі Інтернет.

При вивченні тем навчального курсу слухача необхідно звертатися до робочих програм, розробленим для кожної спеціальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент (курсант) повинен отримати основні знання про теоретичні і правові засади виконання кримінальних покарань, придбати навички та вміння: роботи з нормативними правовими актами, що регламентують сферу виконання кримінальних покарань; виявлення світових і вітчизняних тенденцій у кримінальній сфері та пенітенціарної практики; аналізу різних ситуацій пенітенціарної практики та формулювання висновків і рекомендацій щодо оптимального досягнення цілей виконання покарань

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Всього годин Кількість годин, відведених на:
Аудиторні заняття  
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
  Змістовий модуль 1. Кримінально-виконавче право  
1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України        
2. Джерела (форми) кримінально-виконавчого права та кримінально-виконавче законодавство. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими     -   -  
3. Правовий статус засуджених
4. Органи та установи виконання покарань  
5. Правове регулювання та порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та обмеження волі          
6. Правове регулювання та порядок виконання покарань, що пов’язане з проходженням військової служби         -     -    
7. Система виконання покарань у виді позбавлення волі на певний строк. Режим, умови та засоби їх забезпечення                
8. Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді довічного позбавлення волі та арешту        
9. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми                
10. Звільнення засуджених від відбування покарання.Допомога особам, які звільнились із місць позбавлення волі
11. Нагляд та здійснення контролю за особами, звільненими від відбування покарання        
Усього годин:

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты