Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаткова література

Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Використана література
  4. Додаткова
  5. Додаткова література
  6. Допоміжна література
  7. Допоміжна література
  8. Й ВИКОРИСТАННЯ література
  9. ЛІТЕРАТУРА

1. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право Українни: Підручник / І.Г. Богатирьов. –К.: Всеукр.асоц. вид. «Правова єдність», 2008. -352 с.

2. Богатирьов І.Г. Українська пенітенціарна наука: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 294 с.

3. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. -256 с.

4. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. -К.: Юрінком Інтер, 2008.-624 с.

5. Гель А.П. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець. - К.: Юрінком Інтер, 2008. -623 с.

6. Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лисоед та ін. За ред. В.В. Голіної, А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2011. -328 с.

7. Сучасна кримінально-виконавча політика України: Монографія. – 2-ге вид.; випр. і переробл. / Колб О.Г., Захаров В.П., Кондратішина В.В., Міліщук Л.І., Журавська З.В., За заг. ред. О.Г. Колба – Луцьк: ПП В.П. Іванюк, 2008. – 210 с.

8. Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України: Монографія / За заг. ред. М.В. Костицького. – К.: Атіка, 2005. – 124 с.

9. Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М.М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 448 с.

Семінарське заняття № 2. Правовий статус засуджених

Час семінару –2 години

Форма проведення семінару – ділова гра з аналізом практичних ситуацій на тему: «Проблема реалізації правового статусу засуджених в Україні».

Мета –активізація роботи студентів з вивчення теоретичних положень про правовий статус засуджених, його видах і структурі.

Навчальні питання

1. Соціально-правове значення і поняття правового статусу засуджених.

2. Основні права засуджених в Україні.

3. Основні обов'язки засуджених в Україні.

4. Законні інтереси засуджених в Україні.

Методичні рекомендації

У рольовій грі група студентів розділена на 2 підгрупи, які представляють експертів - «представники української держави» (депутати, працівники ДПтС України, омбудсмен і т.п.) і «міжнародні спостерігачі». Спочатку кожна зі сторін представляє факти і відстоює свої позиції з приводу проблемного питання. Потім між студентами цих підгруп відбувається дискусія, під час якої вони задають один одному питання і викладають свою точку зору з приводу почутого. У підсумку гри підводяться підсумки і вносяться пропозиції обома сторонами.Завдання для роботи в години самостійної підготовки

1. Ознайомтеся з навчальними матеріалами з даної теми і вивчіть розділ I главу 2 КВК України.

2. Проаналізуйте основні положення Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими і Європейських тюремних правил.

3. Назвіть основні цілі міжнародних нормативних актів, що регулюють поводження з ув'язненими.

4. Дайте відповідь на питання для самоконтролю.

5. Увійдіть до складу однієї з рольових підгруп і прийміть активну участь у попередній підготовці до семінарського заняття.

Питання для самоконтролю

1. Дайте поняття правового становища (статусу) осіб, які відбувають кримінальні покарання.

2. Види правового статуса засуджених: поняття, характеристика та їх співвідношення.

2. Якими нормативно-правовими актами регламентується правове становище засуджених в Україні.3. Назвіть особливості правового статусу засуджених до різних видів покарань. 4. Роль адміністрації ВУ і інших органів у забезпеченні реалізації правового статусу засуджених.

5. Перелічіть і охарактеризуйте основні права і обов'язки засуджених.

6. Особливості правового становища засуджених іноземних громадян та осіб без громадянства.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методичні рекомендації. У першому питанні необхідно розглянути поняття та розкрити сутність кримінально-виконавчої політики | Нормативні акти. 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты