Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік інвентарних карток з обліку матеріальних необоротних активів
Читайте также:
  1. I. ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ ОБ’ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ ТА ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  2. II. ПЕРЕЛІК ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОБ’ЄКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ, СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ОЗНАК І ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  3. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  4. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  5. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  6. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
  7. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів
  8. Виявлення і визначення матеріальних збитків в процесі внутрішньогосподарського контролю
  9. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
  10. До показників оборотності матеріальних оборотних активів не відносять
Інвентарна картка № субрахунків Назва субрахунків
Форми Назва форми
ОЗ – 6 (бюджет)   Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах Земельні ділянки Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар
ОЗ – 8 (бюджет) Капітальні витрати на поліпшення земель Робочі і продуктивні тварини Багаторічні насадження
ОЗ – 9 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах   Інструменти, прилади та інвентар Інші основні засоби Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матеріальні активи Білизна, постільні речі, одяг та взуття Тимчасові нетитульні споруди Природні ресурси Інвентарна тара Матеріали довготривалого використання для наукових потреб Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Для реєстрації відкритих інвентарних карток обліку необоротних активів призначено форму ОЗ-10 (бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів". Опис складається в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток.

За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження необоротних активів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Особи, відповідальні за збереження необоротних активів, ведуть інвентарні списки необоротних активів типової форми ОЗ-11 (бюджет), які застосовуються для здійснення пооб'єктного обліку необоротних активів за місцезнаходженням (місцем експлуатації) об'єктів.

Дані пооб'єктного обліку необоротних активів за їх місцезнаходженням (місцем експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку необоротних активів, які ведуться в бухгалтерії.

Для синтетичного обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів у Плані рахунків передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки:101 "Земельні ділянки";

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання";

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

107 "Робочі і продуктивні тварини";

108 "Багаторічні насадження";

109 "Інші основні засоби".

Отримання основних засобів в оренду відображається на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи” за вартістю, вказаною в договорі оренди.

Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку, у Плані рахунків призначений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи", що поділяється на субрахунки:

111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

112 "Бібліотечні фонди";

113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

115 "Тимчасові нетитульні споруди";

116 "Природні ресурси";117 "Інвентарна тара";

118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей";

119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".

Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівля, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об'єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію здійснюються на рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво", який розподіляється на субрахунки:

141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами";

142 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами";

143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами".

Усі затрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об'єктів групуються за такими напрямками робіт (витрат):

проектно-вишукувальні роботи;

будівельні роботи;

роботи з монтажу устаткування;

придбання устаткування, що потребують монтажу;

придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;

інші капітальні роботи і затрати.

Документи аналітичного обліку необоротних активів систематизуються за датами здійснення операцій та оформляються меморіальним ордером N 9 (ф. 438 (бюджет)), який є накопичувальною відомістю про вибуття та переміщення необоротних активів. У накопичувальну відомість записи робляться за кожним документом, дані меморіального ордера N 9 заносяться в книгу "Журнал-головна".

Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків, що об'єднуються відповідним синтетичним рахунком. Підсумки оборотів та залишків кожного субрахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів та залишків даних відповідних синтетичних рахунків книги "Журнал-головна".Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів довготривалого використання з науковою метою та таких, що мають обмежене використання) ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на видатки установи.

Облік надходження матеріальних необоротних активів

 

 


Рис. 3 Схема обліку надходження матеріальних необоротних активів

Таблиця 3


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты