Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКореспонденція рахунків з обліку операцій, пов’язаних з реконструкцією основних засобів
Читайте также:
  1. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  2. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
  3. Безспірне списання коштів з рахунків у банках
  4. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  5. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  6. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  7. В яких одиницях вимірюється тривалість обороту оборотних засобів?
  8. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  9. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
  10. Визначення основних величин та пружність металів.
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція
Дебет Кредит
Перераховано грошові кошти будівельній організації
Відображено виконані роботи з реконструкції
Відображено суму ПДВ
Відображення сум за не введеними в експлуатацію об’єктами капітального будівництва
Збільшено первісну вартість реконструйованого об’єкта основних засобів
Водночас проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом

Облік вибуття матеріальних необоротних активів

       
 
 
   

 


Рис. 4 Схема обліку вибуття матеріальних необоротних активів

Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання (фізично зношені);

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

Списання з балансу установ матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

продажу;

безоплатної передачі;

ліквідації (на підставі акту).

Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акта про списання), без наступної їх реалізації або передачі іншій бюджетній установі, проводиться лише у випадках, коли подальше використання цих цінностей неможливе або економічно недоцільне.

Кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати суб'єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів.Таблиця 9


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты