Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаIV. Існує тенденція пов'язувати межу бідності та розмір середньої або мінімальної заробітної плати.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 10

Державна підтримка сімей з низькими доходами

План.

1.Доходи населення та їх форми.

2. Бідність, її поняття та методологічні підходи до оцінки.

3. Причини появи та прогресування бідності в Україні. Критерії та масштаби бідності в Україні.

5. Шляхи подолання (пом'якшення) бідності.

6. Етапи впровадження Стратегії подолання бідності.

7. Адресна соціальна допомога сім'ям з низькими доходами

 

1.Дохід характеризує суму грошових надходжень з усіх можли­вих джерел протягом визначеного періоду.

Рис 1. Доходи населення і їх форми.

Основні джерела доходів:


Рис. 2. Основні джерела доходів населення та особливості їх отримання

Рис. 3. Основні види доходів населення.

 

Коефіцієнт децильності (Кдец.) – показник, що використовується для характе­ристики розподілу доходів у суспільстві з точки зору соціаль­ної справедливості (порядок визначення, гранична величина).

 

Основні фактори нерівномірності в розподілі доходів в Україні.

2. Бідність — це неможливість внаслідок нестачі коштів під­тримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу.

Межа бідності — це рівень доходу, нижче якого неможливе задоволення основних потреб (прожитковий мінімум).

Рівень бідності — це питома вага сімей (домогосподарств), чий рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим за ви­значену межу бідності.

Глибина бідності — це відхилення доходів або витрат бідних від визначеної межі бідності.

Опікуваний державою дохід — це рівень доходу, що до 10 % перевищує межу бідності й обумовлює ймовірність сім'ї потра­пити до категорії бідних.

Крайня форма бідності — це бідність по відношенню до стан­дартів цивілізації, яка асоціюється з абсолютною бідністю (ме­жею виживання).

Показники бідності.

І. Рівень бідностіP0 показує відсоток сімей (домогосподарств, окремих фізичних осіб), рівень споживання (доходів) в яких нижчий за встановлену межу бідності

де Qj— кількість сімей (домогосподарств, окремих фізичних осіб), які є бідними відповідно до одного з критеріїв і може набувати значення 0 або 1; п — загальна кількість сі­мей (домогосподарств, окремих фізичних осіб) на території, де проводять моніторинг бідності.

II. Показник глибини бідностіР1 — співвідношення між рівнем споживання (доходів) бідних сімей (домогосподарств, окремих фізичних осіб) і межею бідності Z:

 

окремих фізичних осіб), яких визнали бідними. Значення п має такий самий зміст, як і при визначенні Pо.

Показник Р1 дає змогу визначити віддаленість бідного на­селення від межі бідності.

III. Люксембурзькі дослідження прибутку (ЛДП)— це міжнародна база мікроданих, що дає змогу оцінювати при­бутки специфічних членів суспільства (наприклад, певних сімей).До ЛДП нале­жать такі показники:

НРП — низький прибуток;

ГПБ — глибина прірви бідності;

GINI (індекс Джині) — коефіцієнт, нерівнос­ті прибутків бідняків, за допомогою якого можна визначити, як глибоко за межею бідності вони перебувають.

IV. Існує тенденція пов'язувати межу бідності та розмір середньої або мінімальної заробітної плати.

Групи ризику за критерієм бідності:

– склад сім'ї;

– вік;

– стать;

– місцевість проживання;

– регіони;

– освіта.

 

3.Основні передумови виникнення бідності в Україні:

– низький рівень життя населення,

– психологічне неприйнятті економічної нерівності,

– поширення бідності серед працюючого населення,

– втрата заощаджень,

– низькі соціальні пільги.

 

В Україні межа бідності склала 56,6 % прожиткового мінімуму.

За визначеними оцінками до категорії бідних в Україні нале­жало 27,8 % населення (13,7 млн), крайнє бідних — 14,7 % (7,12 млн). Основну частину бідних верств населення України становлять домогосподарства з дітьми до 18 років — 75,0 %. Се­ред бідного населення України сім'ї з дітьми, де всі дорослі пра­цездатного віку, становлять 47,2 %, а сім'ї, в яких усі дорослі працюють, —18,5 %.

 

 

Таблиця 1

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 87; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты