Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГеометричні показники.
Читайте также:
  1. Зовнішні форми та геометричні характеристики
  2. Класифікація антен приймально-передавальних радіостанцій, їх основні показники. Улаштування антен та правила їх вибору в залежності від частоти та відстані до кореспондента
  3. Мікрометричні вимірювальні засоби: застосування, будова, основні метрологічні показники.

 

1. Просвіт - це відстань П між нижчою точкою автомобіля і дорогою, що характеризує можливість руху автомобіля без зачіпання зосереджених перешкод (мал. 4).

2. Радіуси поздовжньої рпр і поперечної рпоп прохідності являють собою радіуси окружностей, дотичних до коліс і до нижчої тоски автомобіля, розташованої усередині бази (колії). Ці радіуси характеризують висоту і обрис перешкоди, що може перебороти автомобіль, не зачіпаючи за неї. Чим вони менше, тим в автомобіля більше здатність переборювати значні нерівності дороги без зачіпання за них своїми нижчими точками.

 

3. Передній an1 і задній аП2 кути прохідності — кути, утворені опорною поверхнею дороги і площиною, дотичною до передніх або задніх коліс і до виступаючих нижчих точок передньої або задньої частини автомобіля.

 

4. Максимальна висота порога, що може подолати колесо. Для ведених коліс практично його максимальна висота становить 0,35 — 0,65 R. Максимальна висота перешкоди, подоланого привідним переднім колесом, може бути більше радіуса колеса R, і часто обмежується не тяговими можливостями автомобіля або зчепленням ведучих колесі дорогою, а малими величинами кутів прохідності або просвіту.

 

Рис. 4. Геометричні показники прохідності

 

Максимальна висота порога значно залежить і від форми його кромки. Так, наведені величини порогів справедливі для прямокутної кромки. Якщо ж кромка має закруглену форму або зминається в процесі подолання нерівності, гранична висота порога збільшується.

 

5. Мінімально необхідна ширина проїзду, пов'язана з мінімальною величиною радіуса повороту автомобіля. Ця величина характеризує властивість автомобіля маневрувати на малих площадках, наприклад, у кар'єрах, на товарних дворах залізничних станцій, на будівництвах і т.п. Тому прохідність автомобіля в горизонтальній площині часто визначають як окрему

 


експлуатаційну властивість - маневреність. Найбільш маневреними є автомобілі з усіма керованими колісьми. У випадку буксирування причепів або напівпричепів маневреність автомобіля погіршується, тому що при поворотах автомобільного поїзда причіп зміщається до центра повороту. Саме тому ширина смуги руху автопоїзда більше, ніж в автомобіля без причепа. 

Ширина смуги руху автопоїзда збільшується зі збільшенням кількості буксируємих причепів, бази і ширини причепа, а також довжини дишля.

 

Опорно-тягові показники.

1. Питомий тиск шин qш на опорну поверхню. Визначається як відношення вертикального статичного навантаження на шину Gш до площі контакту F, заміряної по контуру:

 

Тиск коліс на опорну поверхню має велике значення для прохідності автомобіля, особливо при русі по піску, ріллі, бруду і т.д. Чим менше тиск коліс, тим менше глибина утвореної колії, отже, менше опір коченню і більше прохідність автомобіля.

2. Коефіцієнт збігу колії цс являє собою відношення ширини колії ап, утвореної передніми колісьми, до ширини колії а3, утвореної іншими колесами. При повному збігу колії задні колеса котяться по ґрунті, ущільненому передніми колесами, і опір коченню при цьому мінімальний. При nс =/= 1 затрачається додаткова енергія через руйнування задніми колесами ущільнених стінок колії, утвореної передніми колесами. Тому в автомобілів підвищеної прохідності часто на задні колеса встановлюють одинарні шини, зменшуючи тим самим опір коченню. 

3. Прохідність автомобіля по слизьких дорогах. На слизьких дорогах (вологі і зледенілі покриття, укочений сніг) прохідність обмежується буксуванням коліс (див. гл. 4).

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты