Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОформлення та переоформлення ліцензії. Видача дубліката ліцензії
Читайте также:
  1. Видача завдання.
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО ПРОЕКТУ
  4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  5. Вимоги до оформлення індивідуальної роботи
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  7. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ
  9. Вимоги до оформлення роботи
  10. Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт

25. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 47, ст. 2035), з додатком, форма і порядок заповнення якого визначається МОН.

26. Ліцензія видається на строк від п’яти до 12 років включно, але не менш як на строк повного циклу навчання за програмою, що додавалася до заяви про ліцензування.

Строк дії ліцензії визначається органом ліцензування і продовжується у порядку, встановленому для її одержання. За результатами проведення акредитаційної (атестаційної) експертизи на підставі рішення МОН про акредитацію напряму підготовки (спеціальності) (атестацію професійно-технічного навчального закладу) строк дії ліцензії продовжується на строк дії сертифіката про акредитацію окремих напрямів підготовки (спеціальностей) (свідоцтва про атестацію навчального закладу).

Якщо з будь-яких об'єктивних причин надання освітньої послуги розпочалося із запізненням на певний строк, строк дії ліцензії для завершення циклу навчання може бути продовжений за рішенням органу ліцензування без проведення ліцензійної експертизи.

За результатами проведення атестаційної експертизи на підставі рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про атестацію дошкільного, позашкільного, загальноосвітнього навчального закладу строк дії ліцензії продовжується на строк дії свідоцтва про атестацію навчального закладу.

27. Переоформлення ліцензії здійснюється органом ліцензування:

1) у разі:

зміни найменування (місцезнаходження) навчального закладу або прізвища, імені та по батькові (місця проживання) фізичної особи - підприємця;

реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії, шляхом злиття або приєднання;

ліквідації або реорганізації, а також зміни найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу, що провадить відповідну освітню діяльність;

зміни ліцензованого обсягу;

зміни назви напряму підготовки (спеціальності), професії;

2) після проведення атестації навчального закладу або акредитації його окремих напрямів підготовки (спеціальностей), у тому числі у його відокремлених структурних підрозділах (філіях тощо).28. У разі втрати (пошкодження) ліцензії чи додатка до неї навчальному закладу, фізичній особі - підприємцю видається дублікат ліцензії.

Для отримання дубліката слід звернутися до органу ліцензування з відповідною заявою, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а у разі пошкодження ліцензії також її пошкоджений оригінал.

29. Навчальний заклад, фізична особа - підприємець у період до отримання дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої може провадити освітню діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви на видачу дубліката.

Орган ліцензування протягом 10 робочих днів після надходження заяви видає дублікат ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена).

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного у втраченій (пошкодженій) ліцензії.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты