Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПовноваження державних органів щодо управління корпоративними правами держави.
Читайте также:
  1. А) органи управління
  2. Автономія і демократичне управління університетами
  3. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  6. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  7. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  8. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  9. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  10. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення

Згідно ст. 3 ЗУ «Про управління об’єктами державної власності» корпоративні права, що належать державі у статутних фондах господарських організацій є об’єктами управління державної власності.

За ст. 5 цього Закону КМУ:

- визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об’єктів державної власності;

- приймає рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;

- приймає за поданням ФДМУ рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;

- встановлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об’єктів державної власності;

- визначає порядок управління корпоративними правами держави та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави;

- приймає за поданням ФДМУ рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

- встановлює критерії ефективності управління об’єктами державної власності та порядок їх застосування;

- визначає порядок спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов’язаних з викупом часток (акцій, паїв) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави.

Уповноважені органи управління (ст. 6 Закону):

- здійснюють управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому КМУ

- дають згоду ФДМУ на передачу об’єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, що створюються за участю держави.

ФДМУ (ст. 7 Закону):

- виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства;

- виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно державних внесків до статутного фонду недержавних суб’єктів господарювання;- здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри;

- погоджує плани санації щодо господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50%, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

- приймає рішення про передачу до статутного воду господарських організацій об’єктів державної власності;

- здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому КМУ;

- створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою єдиного реєстру об’єктів державної власності;

- подає КМУ пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій АТ, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому КМУ;

- встановлює наявність та визначає розмір корпоративних прав
держави в майні господарських організацій, а також у майні
громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території
України;- передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з
управління об'єктами державної власності, що перебувають у його
управлінні, уповноваженим органам управління, господарським
структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори
доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими
об'єктами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- здійснює контроль за виконанням функцій з управління
корпоративними правами держави уповноваженими органами управління та уповноваженими особами;

- здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами держави;

- визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

- здійснює разом з центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори;

- призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

- укладає та розриває контракти з державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його
управлінні, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;

- подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;

- виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами держави.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты