Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиплата дивідендів та прибутку у товариствах, де держава має корпоративні права.
Читайте также:
  1. III. Система гражданского права.
  2. IV. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
  3. Res divini iuris (вещи божественного права) и res humani iuris. Виды вещей божественного права.
  4. Thesauri inventio, условия и правила закрепления права.
  5. Административное право в системе российского права.
  6. Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. IV. Отдельные виды обязательств. СПб., 1904.
  7. Благов Е.В. Актуальные проблемы уголовного права.... С. 175.
  8. Болельщики, их виды и права.
  9. Бюджетные правоотношения и нормы бюджетного права.
  10. В. 2. Виды источников права.
Відповідно до ЗУ „Про державний бюджет України на 2010 рік” від 27.04.2010 р. господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий
прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого
прибутку (доходу) або дивіденди, зменшується на суму цільових
коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі
тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів,
рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на
обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були
запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво
(реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними
рішеннями Кабінету Міністрів України. Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), сплачують до 1 липня 2010 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди,
нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго" сплачує до 1 липня 2010 року дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" у розмірі частки (акцій, паїв) Компанії у його статутному фонді. Господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), сплачують до 1 липня 2010 року до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів. На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному фонді якого є корпоративні
права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків
акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному фонді господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за
кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після
настання строку платежу і по день сплати включно.
Господарські товариства, у статутному фонді яких є
корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і
більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних
фондах господарських товариств, частка держави яких складає
100 відсотків (крім закритого акціонерного товариства
"Укргаз-Енерго"), які не прийняли рішення про нарахування
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за
2006-2009 роки до 1 травня 2010 року, сплачують до державного
бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за
базовими нормативами відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний
рік, до 1 липня 2010 року.

Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго", у разі
неприйняття рішення про нарахування дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки до 1 травня
2010 року, забезпечує перерахування Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України" частини чистого прибутку за
результатами фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки
у розмірі частки (акцій, паїв) Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" у його статутному фонді до 1 липня 2010 року.
На суму коштів, несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), Державною податковою адміністрацією України нараховується, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.
Постановою КМУ від 22 березня 2010 р. N 274«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 30 відсотків.

 6. Захист корпоративних прав держави може здійснюватися як в адміністративному порядку, так і в цивільно-правовому. Ефективним є судовий захист, про що свідчать звернення до суду з відповідними позовами. Захист корпоративних прав держави може здійснювати і прокуратура за допомогою прокурорських засобів реагування.

Якщо спори носять адміністративний характер – їх розглядає адміністративний суд. Це спори щодо управління, які виникають між ФДМУ і міністерствами, КМУ і ФДМУ та ін. Більшість спорів стосуються відчуження або зменшення корпоративних прав держави.

(Приклади - додатки).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты