Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАвтономія і демократичне управління університетами
Читайте также:
  1. А) органи управління
  2. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  5. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  6. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  7. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  8. Бази даних та системи управління базами даних
  9. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю

1. Участь студентських рад, викладацького і дослідницького колективу, студентських і викладацьких профспілок у формуванні бюджету університету. Запровадити необхідність негайної публікації бюджетів ВНЗ та звітів про їхнє виконання на веб-сайтах цих закладів. Підзвітність фінансових відділів викладачам і студентам.

2. Забезпечення прозорості рішень університетських адміністрацій і публічної підзвітності перед академічною і студентською спільнотою.


Розміщення у відкритому доступі (в тому числі онлайн) всіх наказів та розпоряджень університетських адміністрацій.

3. Заборона керівництву ВНЗ (ректорам і деканам) бути членами будь-яких політичних партій.

4. Скасування обов'язковості нострифікації іноземних дипломів студентів українських університетів (скасування вимоги писати додаткову кваліфікаційну роботу). Віддати питання визнання іноземних дипломів на розсуд університетів.

5. Обмеження максимальної кількості строків перебування на посаді ректора, декана, завідувача кафедри до двох.

6. Визнання екстериторіальності ВНЗ: заборона представникам МВС та інших правоохоронних органів, силових структур заходити на територію університетів без дозволу представників уповноваженого зборами студентів органу студентського самоврядування та керівництва ВНЗ. Внесення відповідних змін у законодавство.

7. Розробка і запровадження у ВНЗ системи регулярного і прозорого анонімного оцінювання студентами якості викладання, яка передбачає публікування результатів такого оцінювання на сайтах ВНЗ; систематично низькі результати викладача за таким оцінюванням можуть ставати підставою для перегляду університетом контракту з цим викладачем.

8. Відміна вимог щодо формальних критеріїв стосовно наукового ступеню, який потрібний для викладання. Перевести це питання в компетенцію університету.

9. Визнання посади завідувача кафедри несумісною з посадою ректора.

10. Надання студентським профспілкам прав у вирішенні питання про відрахування студентів. Рішення про відрахування має погоджуватись з профспілкою і бути аргументованим посиланнями на чинні нормативно-правові акти.


11. Факультети та кафедри мають керуватися спільно студентами та викладачами, у прийнятті важливих рішень має повноцінно і рівноправно враховуватися позиція студентів.12. Призначення осіб на керівні посади у ВНЗ за результатами голосування студентів (учнів), викладачів навчального закладу. Можливість негайного відкликання посадовців, в тому числі найвищих, із займаних ними посад за ініціативою студентського або викладацького колективу. Формалізація процедури імпічменту.

13. Гарантування свободи діяльності для незалежних студентських профспілок та інших органів студентського самоврядування. Скасування практики примусового залучення студентів до офіційної студентської профспілки.

14. Всі студентські організації повинні мати рівний доступ до інформаційних стендів та бути представлені в інформаційних ресурсах університету (сайти, соцмережі тощо). Пропонується зробити прямі вибори до органів студентського самоврядування.

15. Формалізація можливості позачергового відкликання представників студентського самоврядування механізмом голосування. Ініціювання процедури відкликання представників студентського самоврядування за наявності 10% підписів студентів, яких вони представляють.

16. Забезпечення можливості цілодобового доступу до гуртожитків. Конкретні правила розпорядку гуртожитка мають встановлюватися колективом студентів, що мешкають в ньому, на загальних зборах.17. Створення дієвих низових механізмів відкликання міністра освіти, ректорів та деканів ВНЗ (з можливістю ініціації від студентів).

18. Ліквідація Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты