Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектрониказ модуля «Статути Збройних Сил України та їх
Читайте также:
  1. II. Определение модуля сдвига при помощи крутильных колебаний
  2. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  3. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  4. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України
  5. Амплитудная модуляция (АМ) (amplitude modulation)
  6. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр.
  7. Аналоговые каналы передачи данных; способы модуляции, модемы
  8. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  9. Банківська система України
  10. Банківська система. Становлення та розвиток банківської системи України

практичне застосування (в т.ч. Стройова підготовка)»

 

в        
на        

 

 

Тема 1: «Права та обов’язки посадових осіб»

Заняття 1: «Загальні обов’язки , права та відповідальність військовослужбовців»

Навчально - виховні цілі:

1.Ознайомити студентів з основними законодавчими актами, які визначають основні положення військової служби та проходження служби у запасі.

2.Ознайомити тих, хто навчається з загальними вимогами та структурою статутів ЗС України.

3.Вивчіти загальні обов‘язки, права та відповідальність військовослужбовців.

4.Виховувати у тих, хто навчається почуття гідності та відповідальність за приналежність до Збройних Сил України.

Вид заняття:групове заняття.

Час: 2 години.

Місце: клас

 

Матеріальне забезпечення:

1. Проектор EPSON

2. Ноутбук

3. Слайди

4. Обладнання класу

Література:

1.Статути Збройних Сил України. - К.: Атіка, 2008

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Закони України про військову службу.

2. Військові статути ЗС України та їхній зміст .

3. Загальні обов`язки, права та відповідальність військовослужбовців.

 

№ з/п Навчальні питання та короткий зміст Час Методичні вказівки
Вступна частина 1. Приймаю доповідь чергового /командира/ взводу про готовність взводу до заняття. 2. Перевіряю наявність та зовнішній вигляд слухачів, наявність необхідної літератури. Якщо будуть виявлені недоліки, даю вказівки щодо їх усунення. 3. Роблю запис у журналі. 4. Оголошую тему і навчальні цілі заняття, порядок його проведення. 5. Роблю вступне слово, в якому показую актуальність і значення теми та порядок її вивчення 5 хв.  
Основна частина Вступ 1. Закони України про військову службу. Товариші студенти, сьогодні ми розпочинаємо вивчати військову дисципліну “Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування”. Статути Збройних Сил України – це основні закони життя та діяльності військових під час їх військової служби. Тому перед тим як розпочати вивчення статутів, треба зрозуміти що таке військова служба, на підставі якого правового підгрунтя вона існує, як цю службу проходять громадяни України У статті 17 Конституції України зазначено: “Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави, справою всього українського народу”. Складові частини загального військового обов‘язку: Підготовка громадян до військової служби. Приписка громадян до призовних дільниць. Призов і прийняття на військову службу. Проходження за призовом або добровільно військової служби. Виконання військового обов‘язку в запасі. Дотримання правил військового обліку. 80 хв. 3хв.   25 хв.     Дати під запис  
    Особливості військової служби: 1. виконання обов‘язків за цією службою здійснюється з метою охорони державних та суспільних інтересів, причому в разі виникнення необхідності в екстремальних умовах із зброєю в руках, тобто з ризиком для життя і здоров‘я; 2. до цієї служби можуть залучатись лише громадяни, які відповідають встановленим вимогам до стану здоров‘я, віку, фізичного розвитку; 3. для громадян, які проходять службу, передбачені спеціальні звання, атестування, єдина форма одягу та знаки, що їх відрізняють; 4. особисті права таких осіб регламентуються нормами не трудового права, а нормами, що витікають із військових правовідносин; 5. особи, які проходять військову службу, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до статутів ЗСУ, а до адміністративної і матеріальної відповідальності, як правило, в особливому порядку. За своїми військовими званнями начальниками є: сержанти і старшини – для рядових і матросів однієї з ними військової частини; прапорщики і мічмани – для сержантів, старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини; молодші офіцери - для сержантів і старшин, рядових і матросів; старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2 рангу, майор, капітан 3 рангу – для прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;         Дати під запис    
2. Військові статути ЗС України та їхній зміст     До статутів ЗСУ відносяться: 1. Статут внутрішньої служби ЗС України; 2. Дисциплінарний статут ЗС України; 3. Статут гарнізонної та вартової служби ЗС України; 4. Стройовий Статут ЗС України.     Статути Збройних Сил України це офіційні нормативно-правові документи, які суворо регламентують повсякденну діяльність військ та організацію життєдіяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Введені в дію законами України від 24 березня 1999 року: -№ 548 – ХІV про Статут внутрішньої служби ЗС України; -№ 551 - ХІV про дисциплінарний Статут ЗС України; - № 550 - ХІV про Статут гарнізонної та вартової служб ЗС України; - № 549 - ХІV про стройовий Статут ЗС України.   25 хв.       Дати під запис  
  3.Загальні обов`язки, права та відповідальність військовослужбовців. Необхідність виконання завдань оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, а також завдань міжнародних зобов‘язань покладає на військовослужбовців такі обов‘язки: · свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов‘язок; · бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим; · беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою. · не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України; · виконувати вимоги режиму секретності; · повідомляти посадових осіб, які надали йому допуск до державної таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, що перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці, а також про свій виїзд з України; · додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю; · вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання поставленого завдання; · виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни; Закінчення   25 хв.   2хв.     Дати під запис  
Заключна частина    
    1. Нагадую тему і навчальні цілі заняття, визначаю ступінь їх досягнення. 2. Відповідаю на питання студентів. 3. Даю завдання на підготовку до наступного заняття.     5 хв. Допрацювати матеріал заняття..Видаю завдання на самостійну роботу студентам.  
           

Старший викладач-начальник курсупрацівник ЗСУ ___________________________

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты