Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДані про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері станом на 1 березня 20__ р.
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Internet-джерела
  3. Iноземнi джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
  4. Адміністративна відповідальність за порушення в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.
  5. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  6. Активизация американской политики мирного урегулирования с Японией
  7. Активизация международных общественных движений антивоенной направленности
  8. Активизация национально-освободительных процессов на периферии международной системы
  9. Активирование и ингибирование ферментов
  10. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.

Завдання 1

1.1 Зробити групування активів підприємства та джерел їх утворення.

1.2 Визначити розмір власного капіталу.

1.3 Визначити суму зобов’язань підприємства.

 

Матеріал для виконання завдання

Таблиця 1

Дані про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 березня 20__ р.

№ з/п Активи та джерела їх утворення Сума, грн
Власні основні засоби
Знос власних основних засобів ( актив-сторно)
Нематеріальні активи
Матеріали
Заборгованість до Пенсійного фонду
Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці
Заборгованість підзвітних осіб
Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)
Паливо
Заборгованість дебіторів
Заборгованість кредиторів
Залишок незавершеного виробництва
Залишок готової продукції
Заборгованість покупців за відвантажені товари
Нерозподілений прибуток звітного року
Статутний капітал
Залишки грошових коштів:  
  - у касі
  - на поточному рахунку
  - На валютному рахунку
Заборгованість постачальникам
Заборгованість до бюджету по податках
Резервний капітал
Короткострокові кредити банку
Кошти цільового фінансування
  Контрольна сума

 


Таблиця 2

Баланс підприємства, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 березня 20__ р.

Активи Сума, грн. Джерела їх утворення (пасиви) Сума, грн.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 Власний капітал =

Зобов’язання =

Таблиця 3

Дані про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі станом на 1 березня 20__ р.

№ з/п Активи та джерела їх утворення Сума, грн.
Власні основні засоби
Знос власних основних засобів (актив-сторно)
Нерозподілений прибуток звітного року
Товари
Каса
Заборгованість до бюджету по податках
Поточний рахунок
Статутний капітал
Заборгованість покупців за відвантажені товари
Заборгованість персоналу з оплати праці
Заборгованість органам соціального страхування
Заборгованість підзвітних осіб
Заборгованість постачальникам за отримані товари
Короткострокові позикові кошти
Валютний рахунок
  Контрольна сума

Таблиця 4Баланс підприємства, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі станом на 1 березня 20__ р.

Активи Сума, грн. Джерела їх утворення Сума, грн.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Власний капітал =

Зобов’язання =

Таблиця 5

Дані про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері станом на 1 березня 20__ р.

№ з/п Активи та джерела їх утворення Сума, грн.
Будівля цеху
Будівля складу
Будівля офісу
Кіоск
Обладнання
Знос основних засобів ( актив-сторно)
Програмне забезпечення для ЕОМ
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Кошти в дорозі
Поточні фінансові інвестиції
Резервний фонд
Статутний капітал
Сировина та матеріали
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Тара
Заборгованість до бюджету по податках
Каса
Валютна каса
Заборгованість персоналу з оплати праці
Нерозподілений прибуток минулих років
Нерозподілений прибуток звітного року
Заборгованість постачальникам
Заборгованість покупців по одержаних векселях
Заборгованість органам соціального страхування
Залишки коштів:  
  - На поточному рахунку
  - На валютному рахунку
  - На депозитному рахунку
Короткострокові кредити банку
  Контрольна сума

 Таблиця 6


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты