Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад розрахунку мережі трубопроводів та підбору насоса
Читайте также:
  1. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  2. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  3. II. Розрахунок коротких трубопроводів
  4. III. Розрахунок розгалуженої мережі довгих трубопроводів
  5. А) прикладной
  6. АСЧЕТ БУРОВОГО НАСОСА
  7. Билет 2. Типология субъектов прикладных социальных коммуникаций.
  8. В. Прикладные
  9. Визначити силу тиску, кут нахилу та точку прикладення рівнодіючої на циліндричну засувку довжиною «b».
  10. ВОПРОС 2. Структура и состав современного культурологического знания. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований.

 

Розрахувати та підібрати відцентровий насос і двигун для подачі води з відкритого резервуару, в якому відмітка розрахункового рівня ↓А в резервуарі з рівнем ↓С, що знаходиться в будівлі цеху згідно заданій схемі насосної установки, відмітка осі насоса ↓О.

Схема установки показана на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема насосної установки

 

Вихідні дані:

Витрата води Q = 35 /с;

Діаметр всмоктуючої труби = 150 мм;

Діаметр нагнітальної труби = 125 мм;

Довжина всмоктуючого трубопроводу 15 мм;

Довжина нагнітального трубопроводу 450 м;

Відмітка рівня води ↓А - 162;

Відмітка рівня води ↓С - 167;

Відмітка осі насоса ↓О - 155;

температура води t = 20 °С;

матеріал труб - сталь, що була у вживанні

абсолютна шорсткість =1 мм;

вільний напір води = 3 м;

коліно (r/R) = 0,5.

 

Розрахунок

Для вибору насоса розраховують характеристику мережі трубопроводів, яка визначається за формулою (2.1). Вхідна в неї геометрична висота підйому рідини визначається як різниця відміток рівнів рідини

= С – А = 167 – 162 = 5 м.

Тоді сума постійних напорів Н0 з формули (2.3)

= + = 5 + 3 = 8 м.

Для визначення змінної складової в формулі (2.1) задаємося чотирма значеннями витрати від Q = 0 до Q = :

= 0 м3/с; 0,015 м3/с; = 0,03 м3/с; = 0,035 м3/с.

Щоб визначити втрати напору у всмоктуючому трубопроводі, спочатку розраховують середні швидкості руху води для прийнятих витрат за формулою

.

При = 0 м3 =0 м/с

При 0,015 м3 = =0,85 м/с;

При = 0,03 м3 = =1,7 м/с;

При = 0,035 м3 = =1,98 м/с.

Визначаємо відповідні критерії Рейнольдса за формулою (2.7), де кінематичний коефіцієнт в’язкості (додаток1):

=0;

= ;

= ;

= ;

Для всіх прийнятих витрат отриманий турбулентний режим. Встановимо по матеріалу труб і числу Рейнольдса, чи будуть вони гідравлічно шорсткими. Визначаємо товщину ламінарної плівки за формулою (2.9) та зіставляємо із заданою шорсткістю (середньою висотою виступу) :

=0;

= ;

= ;

= ;

Товщина ламінарної плівки для усіх витрат вийшла менше абсолютної шорсткості ,тобто, . Отже, труби з гідравлічно шорсткими стінками. Для сталевих труб, що були у вживанні, коефіцієнт тертя при турбулентному режимі визначається за формулою Шевелева (2.13) 

Втрати напору на тертя для всіх прийнятих витрат визначаються за формулою (2.6):

;

;

;

.

Витрати напору на місцеві опори у всмоктуючому трубопроводі визначаються за формулою (2.14), в якій сума коефіцієнтів місцевих опорів записується згідно схеми всмоктуючого трубопроводу – як сума коефіцієнта клапана і трьох поворотів

.

Значення =6,5; =0,29 приймають з додатку 2;

;

= ;

= ;

= .

Складаємо загальні витрати у всмоктуючому трубопроводі по (2.5):

;

;

;

.

Для визначення загальних витрат напору в нагнітальному (напірному) трубопроводі приймають коефіцієнт шорсткості для сталевих труб n=0,012 (додаток 3).

Визначають коефіцієнт Шезі за формулою (2.19), прийнявши y=1/6:

.

Знаходять витратну характеристику К за формулою (2.18)

.

Визначають постійну трубопроводу S за формулою (2.17)

.

Тоді загальні втрати в нагнітальному трубопроводі за формулою (2.20)

;

;

;

.

Складають загальні втрати у всмоктуючому та нагнітальному трубопроводах за формулою (2.2):;

;

.

Визначають повний напір води в мережі, який необхідно забезпечити на початку нагнітального трубопроводу:

;

;

;

.

По зведеному графіку подач та напорів [7] орієнтовно приймають марку насоса 4К-6. В каталозі насосів [7, c.2l] знаходять робочі характеристики насоса.

В тому ж масштабі, що й характеристика Q-Н для даного насоса, будують характеристику мережі Q- . Накладають кальку з побудованою характеристикою Q- на дві робочі характеристики Q-H для насосів. Для заданої максимальної витрати Q = 0,035 м3/с робоча точка насоса знаходиться на перетині характеристики мережі Q- та робочої характеристики Q-H з діаметром робочого колеса D= 272 мм для насоса 4К-6. Виписують з каталогу технічні параметри насоса 4К-6 (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Марка насоса Витрата Q, л/с Повний напір Н, м Частота обертів Потужність, кВт ККД насоса, % Допустима висота всмоктування Діаметр робочого колеса D, м
На валу насоса Електро-двигуна
4К-6 37,5 72,5 40,5

 

Габаритні розміри та схеми насосів типу К приведені в [7, с.30, 31, 32].


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты