Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок споживання води
Читайте также:
  1. II. Розрахунок коротких трубопроводів
  2. III. Розрахунок розгалуженої мережі довгих трубопроводів
  3. Перевірочний розрахунок гідроприводу
  4. Розрахунок водопровідної мережі
  5. Розрахунок мережі трубопроводів і підбір відцентрового насоса
  6. Розрахунок показників виробничої потужності
  7. Розрахунок складних трубопроводів
  8. Розрахунок та вибір гідроциліндрів

Методичні вказівки

 

для виконання розрахунково-графічного

завдання з дисципліни

 

Гідравліка та сільськогосподарське

водопостачання″

 

Водопостачання цехів переробки та об’єктів

сільськогосподарського призначення з

розробкою принципових електричних схем

керування відцентровим

занурювальним насосом в різних режимах і їх діагностування″

Київ – 2012

 

 

УДК 621.311.21

Наведено приклад розрахунку водопостачання цехів переробки та об’єктів сільськогосподарського призначення з розробкою принципових електричних схем керування відцентровим занурювальним насосом в різних режимах і їх діагностування.

Рекомендовано методичною комісією факультету енергетики і автоматики НУБіП України.

 

 

Укладач: доцент Василенков В.Є.

 

Рецензенти: доценти Онищенко В.Б.,

Соломко В.О.

 

Навчальне видання

Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Гідравліка та

сільськогосподарське водопостачання”

 

Відповідальний за випуск доцент Василенков В.Є.

 

Зав. редакційно-видавничим центром А.П. Колесніков

Редактор А.П. Левчій

 

 

Підписано до друку Формат 60 x 84 1/16

Ум. друк. арк. 2 Обл.- вид. арк. 1.9

Наклад 50 примірників Зам №

 

Видавничий центр НУБіП України

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15

 

 

ЗМІСТ

 

Схеми водопостачання з підземних джерел…………………...4

Розрахунок споживання води…………………………………..6

Визначення об'єму водонапірної башти…………………….....6

Розрахунок водопровідної мережі……………………………..8

Підбір насоса та визначення частоти його включень………...9

Розробка принципових електричних схем керування

відцентровим свердловинним насосом в різних режимах

з описанням їх роботи…………………………………………12

Технічне діагностування електродвигунів занурювальних електронасосних агрегатів установок водопостачання……..20

Плани місцевості………………………………………………28

Варіанти завдань гідравлічних розрахунків водопровідної

мережі……………………………………………………..……29

Варіанти завдань розробки принципових електричних схем……………………………………………………………..30Варіанти завдань технічного діагностування

занурювальних насосів………………………………………...31

Варіанти будівель……………………………………………...32

Приклад розрахунку РГЗ……………………………………...33

Додатки………………………………………………………....39

Список використаних джерел…………………………………47

 

Схеми водопостачання із підземних джерел.

Для водопостачання населених пунктів, тваринницьких ферм та комплексів, цехів переробки с. г. продукції використовують 2 види джерел:

- відкриті джерела (річки, озера, водосховища, канали;)

- підземні води.

Кращими джерелами водопостачання є підземні води, вони більш безпечні в санітарному відношенні.

Розрізняють башені та безбашені схеми водопостачання. Як відомо, витрати води в населених пунктах та інших с. г. об’єктах не є рівномірною, в одні години доби вони збільшуються, в інші зменшуються. Повністю пристосувати роботу насосних станцій до змін споживання важко. Тому на водопроводах влаштовують спеціальні споруди для забезпечення необхідних запасів води на компенсацію не рівномірного споживання, а також на період аварії на водопроводі або гасіння пожежі.

Розрізняють слідуючи схеми водопостачання з підземних джерел (рис. 1):1). з застосуванням індивідуальних насосних установок на свердловинах та у водонапірних башт (рис. 1, а).

2). з використанням безбашенної системи та пневмобаком (рис. 1, б).

3). з застосуванням безбашенноі системи та ємкістю чистої води (рис. 1, в).

4). з використанням очисних споруд та установок для покрашення якості води (рис. 1, г).

Для сільськогосподарського водопостачання найбільш характерним є перша схема тому і розглянемо її по детальний розрахунок, що буде включати:

- розрахунок споживання води з приведенням додатків по споживанню води для населених пунктів, для тваринницьких ферм та комплексів, виробничому секторі (цехів переробки рослинної та тваринної продукції), витрати на гасіння пожежі;

- гідравлічний розрахунок водопровідної мережі з визначенням об’єму водонапірної башти та підбором типової;

- підбір занурювального насоса з побудовою робочої характеристики і визначенням робочих параметрів насоса;

- розробка принципових електричних схем керування відцентровки свердловинним насосом в різних режимах з описом їх роботи.

 

 

Рис.1 Схема водопостачання із підземних джерел:

 

1- свердловина з насосною установкою 1-го підйому;

2- напорний водовід 1-го підйому;

3- водонапірна башта;

4- водоповітряний бак;

5- споживачі води;

6- ємкість чистої води;

7- насосна станція 2-го підйому;

8- очисні споруди;

9- насосна станція 3-го підйому;

 

 

Розрахунок споживання води

Споживачами води є такі основні групи: населення, тваринництво, виробничі процеси, гасіння пожежі.

Потреба у воді кожної групи споживачів характеризується нормами споживання води. Для населення qн(Д. 1), для тваринництва qм (Д. 2). Тобто це об'єми води, що споживаються в середньому за рік, відповідно одним жителем або твариною за добу в літрах (л/добу). Норма споживання води у виробничих процесах – qп(Д. 4) - об'єм води в літрах, що витрачається на виготовлення одиниці продукції або необхідний для роботи, ремонту та обслуговування виробничого обладнання.Середньодобове споживання води різних споживачів протягом року визначається за формулою

(1)

де Ni - кількість споживачів води даної групи;

qi - норма споживання води цією групою.

Споживання води нерівномірне, як протягом року так і протягом доби. Максимальне добове споживання води кожною групою споживачів визначається за формулою

Qдоб.max доб.max Qдоб.ср.i (2)

де Кдоб.max= 1,1...1,3 - коефіцієнт добової нерівномірності споживання води.

Добові максимальні витрати споживачами всіх груп визначаються за формулою

(3)

де n- кількість груп споживачів.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты