Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріанти будівель
Читайте также:
  1. Архітектура, чи зодчество (від грець. architekton -- будівельник), мистецтво створення споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей.
  2. Блискавкозахист будівель та споруд
  3. Будівельний комплекс
  4. Будівельно-монтажні роботи
  5. Варіанти конкурентних стратегій для роздроблених галузей
  6. Варіанти конкурентних стратегій для фірм, які діють в галузях, що знаходяться в стані стагнації або спаду
  7. Варіанти практичного заняття № 1
  8. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння виробничих будівель шириною 60 м і більше
  9. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).

 

1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант
1 - корівник 1 -свинарник 1 - вівчарпик 1 - пташник
на 200 молоч- на 200 свино- на 2000 доро- для курей
них корів маток з поро- слих овець (5000 голів)
  сятами    
2 - телятник 2 - свинарник 2 - вівчарник 2 - пташник
на 200 голів для відгодівлі для молодня- для індиків
  300 голів ку (2000 го- (2000 голів)
    лів)  
3 - молочний 3 - бійня сви- 3 - цех для 3 - цех по ви-
цех (5 т моло- ней (10 голів консервації готовленню
ка за зміну) за зміну) огірків ( 2000 томатного со-
    умовних ба- ку ( 1000 умо-
    нок за зміну) вних банок за
      зміну)
4 - сирцех 4 - консерв- 4 - консерв- 4 - цех по ви-
(500 кг сиру ний цех для ний цех по готовленню
за зміну) виготовлення виготовленню консервовано-
  компоту з яб- яблучного го зеленого
  лук (3000 умо- джему (800 горошку (1000
  вних банок за умовних ба- умовних ба-
  зміну) нок за зміну) нок за зміну)

 

 

Приклад розрахунку РГЗ

Вихідні дані Масштаб 1:20000

I- Цех по виготовленню тома-­
тної пасти (10000 умовних ба­
нок за зміну);

ІІ - Корівник на 200 голів;

ІІІ- Телятник на 200 голів;

ІV - Цех по виготовленню мас­
ла (продуктивність - 10000 л
молока за зміну).

Труби сталеві нові. L=800m, hс=24M, zc=83m.

1. Визначаємо середньодобове споживання води кожною групою споживачів : Qдоб.ср.= Nq

Цех томат. пасти - Q доб.срI.= (10000/1000) •16000 =160000 л = 160 м3

Корівник - Q доб.срII.= 200 • 100 = 20000 л = 20 м3

Телятник - Q доб.срIII.= 200 • 20 = 4000 л = 4м3

Маслоцех - Q доб.ср.IV =10000 • 10 = 100000 л = 100 м3

2. Визначаємо максимальні добові витрати води

Qдоб.max.=K доб.max. Qдоб.ср.

Qдоб.maxI = 1,3 • 160 = 208 м3

Qдоб.maxII = 1,3 • 20 = 26 м3 Qдоб.maxIII = 1,3 • 4 = 5,2 м3 Qдоб.maxIV = 1,3 • 100=130 м3

4. Розраховуємо таблицю споживання води за добу при
максимальному споживанні. Для розрахунків споживання води в
тваринництві використаємо типовий графік (Д. 9).

Годи- ни доби Споживачі   Всього м3/год Всього з початку доби, м3
Тваринництво Цех т. пасти Маслоцех
м3/год % м3/год % м3/год %
0...1 1...2 2...3 3...4 4...5 5...6 6...7 7...8 8...9 9…10 10…11 11...12 12...ІЗ ІЗ...14 14...15 15...16 16...17 17...18 18...19 19...20 20...21 21...22 22...23 23...24   Всього 0,156 0,312 0,156 0,156 0,686 0,686 1,404 1,404 .3,18 1,685 2,246 1,872 1,31 2,84 2,028 0,624 1,31 1,154 2,558 2,246 1,123 1,435 0,312 0,312   31,2 0,5 0,5 0,5 2,2 2,2 4,5 4,5 10,2 5,4 7,2 4,2 9,1 6,5 4,2 3,7 8,2 7,2 3,6 4,6   - - - - - - 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 - - - -   - - - - - - 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 - - - -   - - - - - - - - 14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 14,43 - - - - - - -   - - - - - - - - 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 - - - - - - -   0,156 0,312 0,156 0,156 0,686 0,686 16,264 16,264 32,47 30,975 31,536 31,162 30,6 32,13 31,318 29,914 30,6 16,014 17,418 17,106 1,123 1,435 0,312 0,312 0,156 0,468 0,624 0,78 1,466 2,152 18,416 34,68 67,15 98,125 129,66 160,82 191,42 223,55 254,87 284,78 315,38 331,4 348,82 365,93 368,4 368,7  

4. Визначаємо діаметри ділянок трубопроводів та втрати напору на них. Діаметри трубопроводів визначаються в залежності від граничних швидкостей або витрат (Д. 8). Втрати напору визначаються за формулою 8. Втрати напору в місцевих опорах враховується збільшенням втрат по довжині на 5... 10 %. Коефіцієнт q вибирається в залежності від швидкості руху рідини (Д. 7). Швидкість руху рідини визначається за формулою: 

 

Табл.2.

 

 

 

Ділян­ка Дов­жина, м Витрата d, MM к2, (л/с)2 V, м/с q h, м
м3/год л/с
I-IV 14,85 4,125 0,58 1,06 0,73
1-І 14,43 4,01 0,56 1,07 1,74
ВБ-1 29,28 8,13 0,79 1,02 0,35
2-Ш 0,428 0,12 20,2 1,204 0,37 1,12 2,17
2-II 2,652 0,74 42,16 0,58 1,06 3,0
ВБ-2 3,08 0,86 42,16 0,7 1,04 2,0

5. Визначаємо втрати напору від ВБ до віддалених об'єктівhBБ-І = hBБ-1 + hІ-1 =0,35+1,74=2,09м

hBБ-2 = hBБ-2 + h2-ІІ =1,99+3,0 =4,99м

6 . Визначаємо висоту водонапірної башти

= 87,5 + 10 + 4,99 - 88,3 @ 14,2 м

Вибираємо стандартну висоту ВБ Нб = 15 м. (Д. 5).

7. Визначаємо об'єм запасу води в водонапірній башті

W3 = (Qгод.max+ Qпож.)/6 = (32,47+18)/6 = 8,4м3

де Qгод.max =32,47 м3 - вибирається з табл. 1.

Qпож.. = 5л/с=18м3/год(Д. 3).

8. Визначаємо регулюючий об'єм башти

Wp= (0,02...0,05)Wдоб.max = 0,02×369 = 7,38 м3

9. Визначаємо об'єм башти

Wб = b(Wp+Wз) = 1,2 ( 7,38 + 8,38 ) = 18,9 м3

Вибираємо типову башту 901-5-20/70 об'ємом Wm= 25 м3 та висотою 15 м(Д. 5).

10. Уточняємо регулюючий об'єм башти

Wp=Wm-W3 = 25- 8,4 =14,6 м3

11. Визначаємо подачу занурювального насоса

Qн = Qгод.max + Qпож.=32,47 +18 = 50,47 м3/год

Qпож.. =5л/с=18м3/год (Д.3.)

Qг.max = 32,47 м3/год (табл.1.)

 

 

12. Визначаємо діаметр водогону

V=1,5 м/с (Д.6.)

Вибираємо діаметр водогону d = 114 мм(Д.6.)

К2= 8383 (л/с)2 (Д.6.)

13. Визначаємо швидкість руху рідини в водогоні

Таким чином швидкість руху води не перевищує рекомендов; швидкість і відповідно діаметр водогону вибрано правильно.

14. Визначаємо втрати напору в водогоні

q = 0,97 (Д.7)

к= 1,1

15. Визначаємо необхідний напір насоса

Нн = hc +zc + HБ-ZБ+ h= 24 + 83 + 15 - 88,5 +20 =53,5м

 

16. Вибираємо насос за подачею Qн та напором Нн „ (рис.4)

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты