Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВідносини власності.
Читайте также:
  1. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.
  2. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти власності.
  3. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини проти власності.
  4. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.
  5. Труд. відносини, зайнятість, безробіття.
  6. Що є обов’язковими для використання студентами спеціальності “Міжнародні економічні відносини” під час підготовки курсових робіт

Генетичні складові власності – процеси привласнення і відчуження.

Привласнення – це екон процес, спосіб перетворення предметів і явищ, діяльності, їхніх корисних властивостей на реальні умови життєдіяльності суб’єктів. Складовими привласнення є відносини володіння, розпорядження і користування.

Парною категорією привласнення є відчуження – процес перетворення діяльності, здібності людини на самос силу, уречевлення результатів праці з перетворенням власності суб’єктів на об’єкти ЕВ.

Власність – це не річ, а відносини між людьми з приводу виробництва і привласнення речей-продуктів праці. Власність у юридичному трактуванні – це встановлення майнових прав між людьми, за яких виявляється річ чи сукупність речей (об’єкти власності), які належать певній особі чи їх групі (суб’єкти власності), та визначаються види власників, яким належить вказане майно.

Суб’єкти власності – це індивіди, фізичні особи, які в процесі привласнення-відчуження матеріальних благ і послуг можуть вступати між собою у відносини з цього приводу. Об’єктами власності може служити все розмаїття національного багатства і т. д.

Як соц.-екон категорія, вла-сть визначається ступенем розвитку ПС в хар-ся сис об’єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб’єктами господарювання в процесі вир-ва, розподілу, обміну і споживання благ, що хар-ться привласненням засобів вир-ва та його результатів. Ознаки, що визначають її економічний зміст: 1) власність – це соціально-економічні, виробничі відносини між людьми, а не відношення людини до речі; 2) власність – це результат суспільного розвитку, а не окремої людини; 3) власність – це відносини щодо присвоєння матеріальних благ: засобів виробництва, предметів споживання і послуг; 4) оскільки матеріальні блага виробляються за допомогою засобів виробництва, то першість належить відносинам щодо присвоєння виробництва, бо хто володіє засобами виробництва, той володіє і його результатами; 5) за певних умов засоби виробництва можуть відчужуватися від безпосереднього виробника; 6) у реальній дійсності власність завжди виступає в конкретно-історичній формі; 7) на поверхні економічного життя відносини власності виступають насамперед як право власності.

Відносини власності реалізуються в дії 3 атриб:1)право володіння;2)право розпорядження;3)право користування. Відповідно до них: типи вла-сті(сусп., приватна, Змішана) та форми(держ,колек,індив-труд, з найм працею) та різні види власності(наприкл, згальнодерж, муніципальна, одноособова і т.д.) 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты