Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМіжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.
Читайте также:
  1. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  2. Види інструктажів з питань охорони праці.
  3. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  4. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  5. Висвітліть роль профспілок у представництві й захисті прав та інтересів працівників на підприємстві.
  6. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  7. Економічна поведінка.
  8. За об’єктами вкладання інвестиції поділяють на
  9. Методи виховання поділяють на чотири групи.

Міжнародний поділ праці(МПП)- вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами. МПП - це процес відокремлення трудової діяльності на міжнародному рівні,які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного.

Існують такі форми спеціалізації МПП:

1)Загальний - країни-експортери промислової та сільського-господарської продукції: індустріальні,аграрні,сировинні. 2)Особливий - міжгалузевий обмін готовими виробами.

3)Одинична - спеціалізація виготовлення окремих деталей та вузлів складного товару.

Міжгалузева і внутрішньогалузева спеціалізація МПП: предметна, подетальна, технологічна, поопераційна,типорозмірна(виробництво певних готових товарів певного типу).

Міжнародна економічна діяльність(МЕД)- сукупність цілеспрямованих дій економічних суб’єктів різних країн. МЕД-це економічна діяльність поза межами національної економіки,тобто така,що здійснюється на мегарівні. МЕД-цілісна система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, належних до них або утворених ними економічними суб’єктами,а також міжнародними організаціями, яка має характерні лише їй взаємозв’язки, закономірності та реалізує ті специфічні інтереси,що пов’язані з використанням переваг міжнародного співробітництва,поділу праці та факторного розміщення.

Осн. і традиційним видом міжнар.екон.д-ті є торговельна(на другому місці-виробнича,на третьому - інвестиційна).

Базовою основою інтернаціоналізації екон. відносин є поглиблення міжнародного поділу праці,він виступає як економічний фундамент,на якому заснована вся будівля світо господарських зв’язків. Як економічна категорія МПП-це зумовлена певним рівнем розвитку продуктивних сил, специфічна (інтернаціональна) форма поділу суспільної праці,що перерісши межі національної економік,базується на спеціалізації та кооперації країн у виробництві благ.

Об’єктивний характер МПП визначається: природно-географічнии умовами; технічним прогресом; соціально-економічними умовами.

МПП- спеціалізація країн(їх господарюючих субєктів) на вир-ві певних продуктів та послуг з метою їх збуту за межами нац.ринку,тобто в ін.країнах. МПП можна охарактеризувати як важливий етап розвитку суспільного територіального ПП між країнами,який спирається на екон.вигідну спеціалізацію вир-ва окремих країн на тих чи інших видах продукції і призводить до взаємного обміну результатами вир-ва між ними в певних кількісних та якісних пропорціях. Формуючись на осн.технічного та технолог.поділу праці,під дією не тільки екон.,а й політичних сил,МПП відображає рівень інтернаціоналізації продуктивних сил сусп-ва,ступінь розвитку продуктивності праці.Переваги МПП: спеціалізації; рац.викорис-ня ресурсів; масове вир-во і зменшення витрат; повніше задоволення потреб нас.; підвищення якості товарів внаслідок підвищення конкуренції; мирне співіснування та підвищення політ.співробітництва(ЄС); утвор. та інтенсивний розвиток між нар.ринку.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты