Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрибуток і рентабельність.
Читайте также:
  1. Валовий доход і прибуток підприємства. Норма прибутку
  2. Прибуток– це різниця між сукупними витратами за період продажу. Прибуток – ТК-ТС.

Прибуток-дохід власників підпр-ва,визнач.як різниця між валовим доходом(виручкою від реалізації)та заг.витратами на вир-во та реалізацію продукції.

Прибу́ток -чистий прибуток після сплати податків. Сума, на яку виріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії. Прибуток — частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основна форма грош.накопичень госп.суб’єкту. Екон.зміст продукту Г – Т – Г’ . Прибуток — одне з осн.джерел форм-ня фін.ресурсів підпр-ва та форм-ня фондів грош.коштів підпр-ва. На операційну д-ть викорис. близько 95% прибутку.

Функції прибутку:Оцінювальна(ефект використання основних ресурсів підприємства); Стимулююча(прибуток стимулює підприємців до зменш.витрат вир-ва.); Господарського розрахунку(доходи підприємства мають не тільки покривати витрати, але й резерв)

Види прибутку:Заг. прибуток — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що включає в себе фінансові результати від різних видів його діяльності (продаж продукції, послуги, прибуток від звичайної діяльності, надзвичайних подій);

Валовий прибуток — прибуток, розрахований на реалізованій продукції у вигляді різниці між чистим доходом (виручка без ПДВ та акцизів) від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Методи планування прибутку: прямого рахунку; аналітичний.

Торговельний прибуток — являє собою виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що хар-є його винагороду за ризик здійснення торговельної д-ті, і представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.

1.За хар-м відбиття в обліку виділ бухгалтерський і економічний прибуток підпр-ва.

2.За хар-м д-ті підпр-ва розділ прибуток від звичайної д-ті й прибуток від надзвичайних подій.

3.По осн. видах госп операцій підпр-ва виділ прибуток від реалізації продукції й прибуток від позареалізаційних операцій.

4.По осн. видах д-ті підпр-ва виділ прибуток, отриманий від операційної, інвестиційної й фін.д-ті.

5.За складом елементів, що формують прибуток розрізняють маржинальний, валовий і чистий прибуток підпр-ва. Під цими термінами звичайно розуміють різні ступені "очистки" отр. доходів від понесених під-вом у процесі госп.д-ті витрат.6.За хар-ром оподаткування прибутку виділ оподатковувану і не оподатковувану податком його частини. Такий розподіл прибутку відіграє важливу роль у форм-ні податкової політики підпр-ва, тому що дозволяє оцінювати альтернативні госп операції з позицій кінцевого їх ефекту.

7.3а хар-ром інфляційної "очистки" прибутку виділ номінальний і реальний його види.

8.За ступенем викорис. виділ нерозподілений і розподілений прибуток підпр-ва.

Прибуток показує абсолютний ефект д-ті підпр-ва без урахування використаних при цьому ресурсів.Тому його слід доповнити показником рентабельності.

Рент-тьхар-є міру цієї ефективності, тоб­то відносний ступінь прибутковості підпр-ва або продукції, що вир-ся. У заг формі рент-ть розрахову­ють як відношення прибутку до витрат чи застосованих ресурсів (капіталу). Рент-ть застосованих ресурсів є рент-стю під-ва. Рент-ть підпр-ва=прибуток/капітал підпр-ва. Рент-ть продукції хар-є ефективність ви­трат на її вир-во. Рент-ть продукції=прибуток/собівартість продукції.Рентабельність хар-є ступінь прибутковості підпр-ва.Прибутковість підпр-ва--здатність під-ва створ.і одержувати прибуток. Фірма рентабельна, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на вир-во, але і для утвор.прибутку.

Рент-ть--якісний вартісний показник,що хар-є рівень віддачі витрат або ступінь викор-ня ресурсів в процесі вир-ва і реалізації продукції.

Усі показники рент-ті можуть бути плановими і фактичними. Відмінність полягає в тому, що для визнач. планової рент-ті беруть заплановані дані, а для визначення фактичної-фактичні.

Рівень рент-ті всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної продукції, витрат вир-ва, величини осн.виробн.фондів і нормованих обігових засобів. Важливими факторами, що забезпеч.зростання прибутку і рент-ті під-ва, є підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, економія мат.рес., рівень техн.прогресу. Урахування під-вом таких факторів дасть змогу підвищувати ефективність його д-ті.

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты