Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВитрати та результати підприємницької діяльності.
Читайте также:
  1. Анализ результативных показателей
  2. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  3. Визначені у вартісній формі витрати на здійснення розширеного
  4. Г) закрытие в конце отчетного периода всех операционных счетов: калькуляционных,собирательно-распределительных, сопоставляющих, финансово-результативных.
  5. Доходи та витрати друкованого видання. Самоокупність, прибутковість, збитковість як фактори економічної діяльності ЗМІ.
  6. Етико-правові засади сучасної рекламної діяльності.
  7. Історія становлення і розвиток дитячих та юнацьких організацій. Принципи їх діяльності. Сучасний стан розвитку дитячих та юнацьких організацій в Україні.
  8. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності.
  9. Методы оценки результативности персонала организации.

Перш ніж отримати підприємницький дохід, підприємець повинен зробити певні витрати.

Витрати-виражені у грошовій формі,витрати різних видів екон.ресурсів у процесі вир-ва,обігу,розподілу продукції.

Розглянемо витрати виробництва, до яких належать елементи факторів виробництва: витрати на оплату живої праці (заробітна плата працівникам фірми); витрати на придбання будівель та обладнання (інвестиції); витрати на оплату природних ресурсів (землі, води, корисних ко­палин), що використовуються у виробництві як сировина та матеріали; витрати на оплату енергоносіїв (нафти, газу), електричної енергії.

Витрати вир-ва-вартість(грошова оцінка)спожитих факторів в-ва в процесі перетвор.їх на товарну продукцію.

Виробничі витрати- це фактичні витрати виробника на придбання й використання всіх необхідних умов вир-ва, які забезпечують досягнення кінцевого результату госп.д-ті. Це частина реалізованої вартості товару,що авансується на продовження безпосереднього вир-ва. Це витрати на придбання факторів в-ва для виготовлення товарів або надання послуг протягом певного періоду. Це те у що обходиться підприємству виготовлення товару.

Витрати вир-ва поділяються на: зовнішні витрати(їх ще називають явні, прямі, грошові) - це витрати підприємця на придбання ресурсів, які не належать даній фірмі. Наприклад, заробітна плата найманих працівників, витрати на придбання сировини, устаткування, сплата податків тощо.

Та внутрішні витрати (або неявні, непрямі, неоплачувані) пов'язані з використанням факторів вир-ва, які перебувають у власності самої фірми (грошовий капітал, обладнання). Сучасна економічна наука відносить до внутрішніх витрат нормальний прибуток - мінімальну плату, необхідну для утримання підприємця в певній сфері бізнесу.

Виокремлення зовнішніх і внутрішніх витрат необхідно для правильного визначення розміру прибутку, одержуваного підприємцем, отже, для оцінки реального стану справ у фірми.

Із виділенням зовн. та внутр. витрат розглядають два підходи до розуміння природи затрат фірми: Бухгалтерський підхід передбачає врахування зовнішніх витрат, які оплачуються безпосередньо після отр. рахунка чи накладної. Ці витрати відображаються у бухгалтерському балансі фірми і є бухгалтерськими витратами. Економічний підхід передбачає врахування не тільки зовн., а й внутр.витрат, пов'язаних з можливістю альтернативного викорис. ресурсів. Економічні витрати відрізняються від бухгалтерських на величину альтернативної вартості власних ресурсів.Таким чином, економічні витрати - справжні витрати вир-ва на даний товар, що визначаються як найвища корисність тих благ, які сусп.-во може отр. за умов оптимального викорис. ресурсів.

Для фірми дуже важливо також аналізувати витрати вир-ва з огляду на чинник часу. Існують два періоди функціонування:довгостроковий- це інтервал часу, впродовж якого фірма має можливість змінити усі зайняті ресурси, зокрема й виробничі потужності та короткостроковий - це період часу, впродовж якого фірма не може змінити обсяг принаймні одного з наявних у неї видів виробничих ресурсів, скажімо, капітального.

Таким чином, у короткостроковому періоді одна частина ресурсів є змінною(природні й трудові ресурси), а друга частина - постійною. Тому короткостроковий вважають періодом фіксованих виробничих потужностей. Відповідно, одна частина витрат фірми становить постійні витрати, а інша - змінні.У довгостроковому періоді всі витрати є змінними. Сума постійних і змінних витрат при кожному даному обсязі виробництва утворює загальні (валові) витрати виробництва(TC=FC+VC,де FС - постійні витрати, VC - змінні витрати).Витрати виробництва у грошовій формі на одиницю продукції становлять собівартість продукції. Вона є мірилом витрат і доходів підприємства. Оптимальними треба вважати такі витрати на вир-во і реалізацію продукції, які забезпечують підприємницькій структурі отримання максимально можливого прибутку.

Ефект-досягнутий результат у різних сферах вияву-мат.,грошовій,просуванню по службі,соц.та ін.

Ефективність-здатність створ.ефект,результативність процесу,проекту тощо. Визначається як відношення ефекта(результата)до витрат,що його обумовили. Ефективність, взагалі, - це “відносний ефект, результат процеса, який визначається як відношення ефекта (результата) до витрат, що обумовили його отримання”.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты