Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкий показник не характеризує рівень рентабельності?
Читайте также:
  1. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  2. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  3. Види корупційних проявів. Оптимальний рівень корупції.
  4. Визначення найкращого результату діяльності шляхом обчислення максимальної суми балів характеризує метод
  5. До показників оборотності матеріальних оборотних активів не відносять
  6. Канальний рівень PPP
  7. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.
  8. Послідовність розрахунку макроекономічних показників виробничим
  9. Рівень забезпеченості худоби кормами визначаються як
  10. Рівень забезпеченості худоби кормами визначаються як

прибуток з розрахунку на одного працюючого ;

 

Яку групу показників рентабельності характеризує наступний розрахунок: відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості активів?

рентабельність капіталу;

 

. При факторному аналізі норми прибутку (НП) використовують таку факторну модель:

НП=П : (ОВЗ+ОбЗ)

 

Можливий резерв зростання суми прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції обчислюють як добуток

можливого резерву збільшення обсягу реалізації на плановий прибуток від реалізації 1ц;

 

Методика маржинального аналізу фінансових результатів базується на розподілі витрат на:

постійні і змінні;

 

Застосування методики маржинального аналізу фінансових результатів для дослідження факторів зміни прибутку та його прогнозування використовують таку модель:

1) П= q х (р – зв)- ПВ де q – кількість

продукції

 

Маржинальний дохід визначається як

сума постійних витрат і прибутку;

 

Точку беззбитковості обсягів реалізації обчислюють шляхом ділення

суми постійний витрат на ставку маржинального доходу;

 

Система показників, що відображає стан капіталу у процесі його кругообігу та спроможності суб’єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований термін часу, характеризує

фінансовий стан підприємства;

 

Фінансовий стан підприємства не залежить від:

форм і методів організації виробництва;

 

Аналіз ФСП базується, головним чином, на використанні показників:

відносних;

 

В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють

оцінити ступінь ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

 

Аналіз ФСП починають з оцінки:

майнового стану і структури капіталу;

 

В процесі аналізу змін у складі і структурі балансу застосовують такі методи:

горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний;

 

Розміщення господарських засобів в активі балансу здійснено відповідно їх

ступеню ліквідності;

 

Сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовується протягом одного операційного циклу, - це визначенняоборотних активів;

 

Залежність стійкості ФСП від оптимальності розміщення засобів визначають шляхом аналізу

структури оборотних активів;

 

При аналізі структури оборотних активів за ступенем ризику вкладання капіталу особливо вивчають оборотні активи з

за усіма видами ризиків.

 

Ступінь інтенсивності використання капіталу, вкладеного у запаси і матеріали, аналізують за показниками

оборотності;

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 44; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты