Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкі з наведених факторів безпосередньо впливають на зміну загального обсягу механізованих робіт?
Читайте также:
  1. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  2. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння
  3. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів
  4. Мотиви та чинники, що впливають на попит на гроші.
  5. Основні бухгалтерські проведення з обліку доходів загального фонду
  6. Розмір впливу суми витрат на 1 га (В) на зміну собівартості 1 ц соняшнику ( ) обчислюється так
  7. Як визначити розмір впливу затрат праці на 1 га на зміну затрат праці на 1 ц?
  8. Як визначити розмір впливу кількості реалізованої продукції (q) на зміну суми прибутку (∆П) від реалізації
  9. Яка група факторів не впливає на рівень урожайності?
  10. Яке з наведених визначень естетики є вірним?

середньорічна кількість тракторів і виробіток на 1 трактор за рік;

 

Логічна підвпорядкованість факторів, які впливають на загальний обсяг механізованих робіт має таку послідовність:

число тракторів, кількість відпрацьованих м/днів одним трактором за рік, |коефіцієнт змінності, виробіток 1 трактора за зміну.

 

Невикористаним резервом поліпшення роботи МТП вважаться:

зниження загального обсягу механізованих робіт за рахунок факторів, які впливають негативно, крім зменшення числа тракторів;

 

Коефіцієнт використання пробігу автомобіля визначається як:

часне від ділення пробігу з вантажем на загальний пробіг;

 

Коефіцієнт використання автопарку обчислюється як відношення:

кількості днів у роботі до кількості днів перебування у господарстві;

 

Рівень забезпеченості підприємства робочою силою визначається:

відношенням фактичної чисельності працюючих до планової потреби;

 

Аналіз руху робочої сили по підприємству проводиться на підставі групи показників:

коефіцієнти: обороту робочої сили по прийому, вибуттю, плинності, міграції;

 

Відношення кількості вибувших робітників (незалежно від причин) до середньорічної чисельності працюючих характеризує коефіцієнт:

обороту по вибуттю;

 

Показник, який характеризує інтенсивність загального обороту робочої сили і розраховується відношенням суми прийнятих і звільнених робітників до середньої чисельності працюючих, називається:

коефіцієнт міграції;

 

Коефіцієнт використання робочого часу за місяць обчислюється як відношення:

кількості відпрацьованих люд.-днів одним робітником за місяць до числа робочих днів у місяці;

 

Невикористаний резерв робочого часу за місяць обчислюється як:

добуток різниці між кількістю відпрацьованих люд.-днів одним робітником за місяць і числом робочих днів у місяці на середньорічну чисельність працюючих;

 

Коефіцієнт сезонності використання робочої сили обчислюється як:

відношення затрат праці у кожному місяці до середньомісячних затрат праці;

 

Який із запропонованих заходів не сприяє зниженню сезонності використання робочої сили?

промислова переробка овочевої продукції; 

Факторна модель показника річної продуктивності праці у с.-г. виробництві (РП) має вигляд:

РП = Д х ТГ х ПГ;

 

Для аналізу продуктивності праці при виробництві окремих видів продукції використовують показник трудомісткості, який характеризує:

затрати праці на виробництво одиниці продукції;

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты