Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо об’єктів предмета економічного аналізу не входять
Читайте также:
  1. Анализ предмета
  2. Атрибуция музейного предмета
  3. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  4. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  5. В сфере пиар сложились два подхода к определению объекта и предмета данного феномена: инструментальный и функциональный методы.
  6. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  7. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения.
  8. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів
  9. Для узагальнення одержаних результатів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства використовують методику
  10. До об’єктів предмета економічного аналізу не входять

Організація і методика економічного аналізу


Економічний аналіз можна вважати наукою, якщо він:

спираючись на теорія пізнання, забезпечує практичну корисність, підвищує економічну ефективність практичної діяльності людини;

Теорія пізнання, виступаючи як методична основа усіх галузей науки, визначає й для економічного аналізу його…

сутність, необхідність і послідовність;

 

Теоретичною основою економічного аналізу, що визначає його зміст як на мікро- так і на макрорівні, є…

загально-наукові принципи, методи організації й методика дослідження економічних явищ;

 

Яка зі складових економічного аналізу не є частиною аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства?

Техніко-економічний аналіз;

 

Що не входить до об’єктивних вимог, які обумовлюють економічний аналіз як функціональну науку?

Отримання позитивних результатів досліджень.

 

За ступенем охоплення вивчаємих об’єктів відрізняють такий вид аналізу

вибірковий;

 

За методом вивчення об’єкту виділяють вид аналізу, як:

Факторний;

 

Головними завданням економічного аналізу є:

Оцінка діяльності підприємства з метою пошуку та визначення внутрішньогосподарських резервів;

 

 

Предметом економічного аналізу є:

причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів всебічної діяльності підприємств;

До об’єктів предмета економічного аналізу не входять

закони розвитку природи та суспільства;

 

Під економічним методом досліджень розуміється:

діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку;

 

До особливостей методу економічного аналізу не входить:

отримання позитивних результатів при дослідженні економічного явища або процесу;

 

Методика економічного аналізу являє собою…

систему найбільш цілеспрямованих правил, принципів, прийомів, напрацьованих практикою і наукою, для вивчення предмету і об’єкту досліджень;

 

Факторний аналіз являє собою:

методику комплексного і системного вивчення та кількісного виміру впливу факторів на розмір результативного показника;

 

Факторний аналіз не передбачає:

визначення відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року. 

Зворотний факторний аналіз характеризує дослідження причинно-наслідкових зв'язків від окремих їх факторів до узагальнюючих, тобто методом:

індукції;

 

Методика дослідження факторів, взаємозв'язок яких із результативним показником має функціональний характер, відображає:

детермінований аналіз;

 

До часового факторного аналізу не входить:

статичний;

 

Факторний аналіз, який вивчає вплив різноманітних факторів у даний момент, відносять до:

оперативного;

 

Факторна модель, яка відображає результативний показник як алгебраїчну суму факторів, називають:

1) адитивна;

 

Визначити тип факторної моделі, якщо залежність результативного показника (у) від факторів (хі) має вигляд:

змішана.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты