Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
Читайте также:
  1. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  2. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  3. В якому з цехів підприємства виконують нормування тканини?
  4. Валовий доход і прибуток підприємства. Норма прибутку
  5. Виробнича структура підприємства
  6. Відповідач, як сторона в цивільному процесі, його права й обов’язки.
  7. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів
  8. Дати характеристику демографічних процесів на Україні
  9. Для узагальнення одержаних результатів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства використовують методику

1) оцінити ступінь ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

2) виявити сильні і слабкі сторони підприємства та його можливості;

3) вивчити тенденції покращення або погіршення ФСП;

4) визначити можливості нарощування обсягів продаж.

 

213. Аналіз ФСП починають з оцінки:

1) фінансової стійкості та платоспроможності;

2) ефективності та інтенсивності використання капіталу;

3) майнового стану і структури капіталу;

4) кредитоспроможності та ризику банкрутства.

 

214. В процесі аналізу змін у складі і структурі балансу застосовують такі методи:

1) індексний і динамічних рядів;

2) абсолютних і відносних величин, середніх величин;

3) горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний;

4) групування, середніх величин.

 

Розміщення господарських засобів в активі балансу здійснено відповідно їх

1) вартості;

2) собівартості;

3)ступеню ліквідності;

4) значущості у процесі виробництва.

 

Сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовується протягом одного операційного циклу, - це визначення

1) власного капіталу;

2) оборотних активів;

3) оборотного капіталу;

4) необоротних активів.

 

Оцінка динаміки ФСП здійснюють шляхом співставлення темпів зміни

1) валюти балансу і обсягів виробництва;

2) валюти балансу і обсягів реалізації;

3) валюти балансу і чистого прибутку;

4) валюти балансу і обсягів виробництва, реалізації та чистого прибутку.

 

Залежність стійкості ФСП від оптимальності розміщення засобів визначають шляхом аналізу

1) структури оборотних активів;

2) структури капіталу підприємства;

3) показників платоспроможності;

4) зміни валюти балансу.

 

При аналізі структури оборотних активів за ступенем ризику вкладання капіталу особливо вивчають оборотні активи з

1) мінімальним ризиком ;

2) невеликим ризиком;

3) високим ризиком;

4 за усіма видами ризиків.

 

Ступінь інтенсивності використання капіталу, вкладеного у запаси і матеріали, аналізують за показниками

1) динаміки;

2) оборотності;

3) ліквідності;

4) ресурсовіддачі.

 

До показників оборотності матеріальних оборотних активів не відносять1) коефіцієнт оборотності;

2) коефіцієнт фінансової незалежності;

3) коефіцієнт закріплення;

4) тривалість одного обороту.

 

 

222. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів обчислюють як відношення:

1) суми виручки до середньорічної вартості запасів;

2) середньорічної вартості запасів до суми виручки;

3) середньорічної вартості запасів до валюти балансу;

4) суми виручки до середньорічної вартості оборотних активів.

 

Розрахунок суми коштів (ек), які умовно вивільнюються з обороту при прискоренні оборотності запасів (або потребують додаткового введення в оборот при уповільнені оборотності), проводять як

1) де Т – тривалість одного обороту в днях

2) ОСО – одноденна сума обороту, грн

3) 0,1 – базисний і звітний період

4)

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты