Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСклад і порядок формування Кабінету Міністрів України. Статус Прем’єр-міністра
Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II. Порядок прохождения испытания
  3. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  4. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  5. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. А) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилось у складі Угорщини
  8. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  9. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  10. Администартивно - правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні є Кабінет Міністрів України , який очолює систему органів виконавчої влади , є урядом України , що здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні та місцеві органи виконавчої влади , спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр -міністр України , Перший віце -прем'єр -міністр , віце -прем'єр -міністри , міністри.Схематично нова модель формування уряду виглядає наступним чином:1 ) після парламентських виборів Верховна Рада протягом 1 місяця з дня відкриття першого засідання ВРУ формує коаліцію депутатських фракцій , до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу ВРУ ( ст.83 ч.7 ) ;2 ) коаліція депутатських фракцій вносить пропозицію Президенту України про кандидатуру Прем'єр -міністра України ( ст.83 ч.8 , ст.114 ч.3) ;3 ) Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій подання на призначення ВРУ Прем'єр -міністра України в строк не пізніше ніж на 15 день після одержання такої пропозиції ( ст.106 п.9) ;4 ) ВРУ призначає за поданням Президента України Прем'єр -міністра України , Міністра оборони України , Міністра закордонних справ України (ст. 114 ч.4 , ст.85 п.12 ) ;5 ) за поданням Прем'єр -міністра України ВРУ призначає персональний склад уряду ( ст.114 ч.4 , ст.85 п.12 ) .

Прем'єр-міністр - посадова особа виконавчої влади, яка очолює уряд. Кабінет Міністрів України очолює Прем'єр-міністр України. Для здійснення функціональної діяльності Прем'єр-міністр України наділений відповідними повноваженнями.

Повноваження Прем'єр-міністра України визначені ст. 42 Закону України "Про Кабінет Міністрів України":) керує роботою уряду, спрямовує його діяльність на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на уряд; вносить на розгляд Президента України: подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів;подання про призначення на посаду голів місцевих державних адміністрацій;

формує проект порядку денного засідання уряду;

скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;) підписує акти Кабінету Міністрів України;

представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба (апарат Прем'єр-міністра України), керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності Прем'єр-міністра України його повноваження виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень. Отже, Прем'єр-міністр України очолює Кабінет Міністрів України і на виконання своїх управлінських функцій наділений значним обсягом повноважень.

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты